Skrevet av Sverre den 09.07.2015

Den viktigste dommen i år?

corruption

Oslo Tingrett har fattet det som kanskje er den viktigste dommen i år, når de har dømt ledelsen i Yara til solide fengselsstraffer for korrupsjon som har foregått lenger ned i systemet. For første gang dømmes konsernledelsen for korrupsjon de ikke selv var direkte involvert i, noe som for alvor stadfester den plikten ledelsen i et selskap har til å ikke snu seg vekk når de vet eller har mistanke om at slikt foregår i selskapet. Dette er et stort steg framover i kampen mot korrupsjon i norske selskaper. Problemet hittil har vært at alle vet at så lenge man ikke selv har hatt hånda på pengene så vil man ikke bli stilt personlig ansvarlig for slikt. Selskapet kan risikere en foretaksstraff, men det blir småpenger sammenlignet med den fortjenesten (med påfølgende bonuser til ledelsen) man kan ha. Når ledelsen nå er nødt til å leve med det at de kan havne bak lås og slå i lengre tid for å ta lett på dette, så er det plutselig noe de må ta mer alvorlig.  (more…)

Juss, Økonomi 0 kommentarer

Skrevet av Sverre den 31.07.2014

Åpenhet i politiske utvalg

Det har lenge vært stille fra Det politiske dyr. Med en jobb som krever en viss politisk nøytralitet har jeg kanskje latt selvsensuren bli i overkant streng. Jeg skal prøve å bli bedre.

Dette er en reposting av en artikkel jeg skrev til Kommunerevisoren, medlemsbladet til Norges Kommunerevisorforbund. Det er skrevet med kommunale kontrollutvalg, revisorer og kontrollutvalgssekretærer som målgruppe, men regelverket er akkurat det samme for andre politiske utvalg. Dette burde derfor være interessant for alle som sitter i et politisk utvalg, eller for andre samfunnsengasjerte. (more…)

Kontrollutvalg 0 kommentarer

Skrevet av Sverre den 19.10.2011

Hvordan velges politiske utvalg – del 2 – Kandidater og kjønn

Forrige post inneholdt reglene for hvordan man fordeler mandatene ved valg til politiske utvalg, ved hjelp av D’Hondts metode. Men det er bare den første delen av hvordan utvalget settes sammen. Man trenger også regler for å finne ut hvem som blir valgt fra hver enkelt liste. Det er ikke bare å plukke riktig antall navn fra øverst på listen (dog i praksis nesten). Man må blant annet oppfylle kommunelovens regler om kjønnsbalanse, men det finnes smutthull… Her skal du få den lange og spissfindige forklaringen.

(more…)

Norsk politikk, statsvitenskap, Valg09 1 kommentar

Skrevet av Sverre den 17.10.2011

Hvordan velges politiske utvalg? Hvorfor er valgtekniske samarbeid så lurt?

Victor D'Hondt

I forbindelse med stortingsvalget for to år siden skrev jeg et innlegg her om hvordan mandatfordelingen egentlig regnes ut, ved hjelp av Sainte-Laguës metode. Dette er den samme metoden som brukes for å regne ut mandatfordelingen i kommune- og fylkestingsvalg. Men når disse så er valgt, så skal de sette sammen formannskap, hovedutvalg og komiteer. Og da er det andre regler som gjelder. Dette har noen kommuner allerede brent seg på.

Når kommuner og fylkeskommuner skal velge utvalg er det, i henhold til kommunelovens § 35 nr.4, to forskjellige varianter som kan brukes: Avtalevalg og forholdsvalg. Den første brukes når kommunestyret har blitt enige om hvem som skal inn i et utvalg. Da legges det fram et forslag som vedtas. Dersom man har tildelt mandater til grupper (noe som vanligvis betyr “partigrupper”, men ikke er nærmere definert i loven) kan man også velge flere varalister.

Dersom minst et medlem av kommunestyret krever det, går man over til den mer kompliserte valgformen, forholdsvalg (også kjent som forholdstallsvalg). Her leveres ett eller flere listeforslag, som medlemmene deretter stemmer på. Dette telles deretter opp etter metoden nedfelt i kommunelovens § 37. Metoden som her er beskrevet kalles D’Hondts metode, og er oppkalt etter den belgiske matematikeren Victor D’Hondt. Denne metoden ligner litt på Sainte-Laguës metode, men man bruker litt andre delingstall, som favoriserer store partier i vesentlig større grad. Dette fører til at “valgtekniske samarbeid” er en stor fordel, der partiene slår seg sammen til felles lister. En liste med mange stemmer bak seg i kommunestyret vil nemlig ofte få flere mandater i utvalg enn det de samarbeidende partiene ville fått hver for seg.

Helt konkret går metoden ut på det følgende:

  1. Listene rangeres etter hvor mange stemmer hver liste har fått. Den listen som har fått flest stemmer får det første mandatet.
  2. Deretter ganger man stemmene til denne listen med følgende: 1/(1+s), der s er antall mandater listen allerede har fått. I praksis er dette det samme som å dele på antall mandater listen allerede har fått +1. Når listen har fått 1 mandat skal man altså dele på 2.
  3. Deretter går man tilbake til punkt 1 og fortsetter inntil alle plassene er fordelt.

(more…)

statsvitenskap 4 kommentarer

Skrevet av Sverre den 05.10.2011

I kontrollutvalgenes fascinerende verden

Det har vært litt laber aktivitet på denne bloggen i snart ett og et halvt år nå. Jeg har gått fra en fri og frank tilværelse som student til hardtarbeidende rådgiver i Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. Til daglig er jeg avhengig av å samarbeide med, og ha tillit fra, kommunepolitikere av alle politiske farger, så da må man tone ned den partipolitiske retorikken litt. Det er en av grunnene til at denne bloggen har havnet litt i bakleksa. Hva skal jeg skrive om da?

Men jeg har vel egentlig alltid vært mer interessert i politikk generelt enn nødvendigvis partipolitikk. Partiene er jo bare der man må være om man vil være med på det som skjer i politikken. Et nødvendig onde, for det meste. I kontrollutvalgenes fascinerende verden prøver vi å legge fra oss dette med partipolitikken.  Kontrollutvalgenes jobb er å sørge for at demokratiet funker som det skal, og at byråkratene er lojale mot det politikerne bestemmer, og min jobb er å hjelpe dem med dette. Jeg bruker å si at jobben min er å olje det demokratiske maskineriet. Det må man jo kunne skrive litt om.

I disse dager velges det nye kontrollutvalg i hele landet, og jeg kommer til å følge med på hva de driver med. Forvent å høre mer om det på bloggen her framover.

Kontrollutvalg, Om bloggen 1 kommentar

Skrevet av Sverre den 09.09.2011

Din sjanse til å stemme mot intoleranse

På mandag er det kirkevalg. Du går kanskje ikke i kirka, men de fleste her i landet er innom fire ganger i løpet av livet, for dåp, konfirmasjon, giftemål og begravelse. For en stor gruppe blant oss har imidlertid ikke rett til dette, selv om Stortinget har gitt dem den juridiske retten. Det finnes fortsatt ingen liturgi for å vie homofile i kirka. Den Norske Kirke synes det er et “vanskelig spørsmål” og har valgt å utsette saken igjen og igjen. På mandag kan det bli valgt inn en mengde nye representanter som ikke ser på homofile som sine likeverdige.

Til valget til Nidaros Bispedømmeråd er det 19 kandidater, og skal velges 4. De valgte medlemmene også kommer til å møte på Kirkemøtet som bestemmer i denne saken. Av de 19 kandidatene er det 15 kandidater som enten sier blankt “nei” eller “dette er et vanskelig spørsmål…” fulgt av en bortforklaring på hvorfor det er greit å “vise omsorg” for homofile, men at de i bunn og grunn er annenrangs medlemmer av kriken.

Det er tre kandidater som sier klart ja:

  • Trude Holm
  • Hans Roger Selnes
  • Gunnar Winther

I tillegg er det én kandidat som sier ja, men ønsker at prestene skal ha mulighet til å reservere seg mot å gjennomføre det:

  • Ingrid Anna Teigen

Jeg kommer til å benytte sjansen til å stemme på de eneste 4 kandidatene som har et menneskesyn jeg kan stå inne for.

Du trenger ikke like kirken, du trenger bare å synes at homofile er likeverdige mennesker, og ikke ville gi makt til dem som mener det motsatte.

Du finner informasjon om valget i Nidaros på www.kirkevalget.no, og du stemmer i samme valglokale som du stemmer i kommunevalget. Du har til og med rett til å stemme selv om du ikke står i manntallet. Da må du bare levere en skriftlig begrunnelse på hvorfor du likevel bør få stemme.

Norsk politikk 1 kommentar

Skrevet av Sverre den 27.02.2011

Datalagringsdirektivet – også for private overvåkere

Debatten om datalagringsdirektivet ruller videre. Det nærmer seg siste runde, da representantene fra Høyre i vippeposisjon må bestemme seg. Fortsatt er det mye villedende prat, eventuelt manglende kunnskap, blant de som deltar.  Gisle Hanemyr korrigerer en viktig myte, evt. feilinformasjon: At det bare er politiet som kommer til å få tilgang på den tvangslagrede informasjonen:

I avsnitt 14.5.3 (side 119) slås det nemlig fast at ikke bare politiet, men også private aktører kan få tilgang «abonnements­opplysninger, herunder også elektronisk kommunikasjonsadresse» (dvs. IP-adresse). Dette begrunnes med at en slik hjemmel allerede eksisterer. Det som forties er at det i dag er pålegg fra Datatilsynet om at IP-adresser må slettes så snart som mulig, og senest etter 21 dager. Det som foreslås i proposisjonen er en plikt til å lagre de samme adressene i et helt år. Det er noe ganske annet.

(more…)

Blogging, nett og media, Norsk politikk 0 kommentarer

Skrevet av Sverre den 20.12.2010

Datalagringsdirektivet – en villedende debatt

Jeg blir skremt av debatten om Datalagringsdirektivet. Jeg blir skremt av å se hvor liten innsikt i grunnleggende prinsipper for den liberale rettsstaten våre fremste makthavere klarer å utvise, og hvordan de bøter på mangelfull forståelse med misforståtte bortforklaringer. Resultatet av dette blir at et viktig prinsipielt skille blir presentert som en pragmatisk justering av praksis. Resultatet kan bli at Stortinget, på feil premisser, tror de bare gjør et teknisk vedtak som skal gjøre oss tryggere, men i realiteten åpner for en revolusjonerende ny tankegang helt på tvers av det hele vår statsforfatning er bygget på.

Jurist Jon Wessel-Aas har en veldig god gjennomgang på Dagsavisens Nye Meninger-sider av den omskrivningen av virkeligheten som store deler av politiet og påtalemyndigheten, sammen med enkelte justispolitikere nå driver på med. Datatilsynet roper også tydelig varsko om det de mener er feilinformasjon og farlig bagatellisering. (more…)

Blogging, nett og media, Filosofi, Norsk politikk 5 kommentarer

Skrevet av Sverre den 17.08.2010

Er vi ikke verdens beste land?!?

Er vi ikke verdens beste land lenger? Vi er jo vant til å få vårt ego blåst opp over at FN hvert år kårer oss til det beste landet å bo i, men nå har Newsweek kommet med sin kåring over verdens beste land, og gjett hva? NRK har lagt merke til det: Vi er bare på 6. plass! Hvorfor?

Først: Ta det med ro. Vi er fortsatt det beste landet å bo i. På parameteren livskvalitet er vi best av alle. Basert på våre lave mordtall, vår rene natur, vår likestilling, våre jevne inntektsfordeling og lave arbeidsledighet knuser vi Finland ned i støvlene. Men likevel vinner finnene sammenlagt. Hvorfor?

Forklaringen finner vi når vi dykker ned bak rankingen, for eksempel med Newsweeks glimrende interaktive grafikk. Vi scorer best på livskvalitet, er blant de beste på politisk miljø, men blir grundig slått av finnene på utdanning og “økonomisk dynamisme”. Newsweeks ekspertpanel har tatt med disse indikatorene fordi de ikke bare ønsker å måle hvilke land som er best i dag, men i hvilke land du har størst sjanse til å ha det bra gjennom hele livet dersom du blir født i dag. Og der mener de altså at du ligger bedre an i Finland enn i Norge. De er rett og slett ikke overbevist om at Norge kommer til å fortsette å være best. (more…)

Norsk politikk, statsvitenskap, Utdanning 8 kommentarer

Skrevet av Sverre den 12.08.2010

Sponset blogger på tur

Nå har jeg tatt meg en langhelg fra jobben for å reise på tur, til Kalhovd ved inngangen til Hardangervidda. Turen er sponset av NSB mot at jeg bidrar med innlegg på bloggen Norge med tog. Følg med der for oppdateringer fra turen.

Blogging, nett og media, Personlig 0 kommentarer

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“Audi partem alteram. [Hør den andre siden]”
‐ Augustin av Hippo
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 2520 access attempts in the last 7 days.

Bad Behavior has blocked 2520 access attempts in the last 7 days.