Skrevet av Sverre den 18.09.2009

Hvordan Huseiernes landsforbund gikk glipp av et medlem

huseiernes_logoJeg har sammen med mine søsken arvet et hus. Derfor tenkte jeg det var en god idé å melde seg inn i Huseiernes Landsforbund. Mulighetene til juridisk rådgivning, medlemsrabatter og andre ordninger virket som at de kunne gjøre dette til et fornuftig valg. Som vanlig tok det meg imidlertid litt tid å gå fra beslutning til handling. Heldigvis.

I tiden før valget ble jeg nemlig oppmerksom på en serie med radioreklamer. Fullt utstyrt med skremselspropaganda om eldre som må ta opp lån for å betale skatten sin gikk leder Peter Batta i spissen for et korstog mot eiendomsskatten. Til slutt oppfordrer han det norske folk om å bruke stemmeretten for å bl i kvitt den. De nevner ikke eksplisitt de borgerlige partiene, men det er en kjensgjerning at det er disse som jobber iherdig mot eiendomsskatten. (more…)

Norsk politikk, Uten kategori 0 kommentarer

Skrevet av Sverre den 13.07.2009

Manifest Analyse – har det noen funksjon?

For et par uker siden ble den nye tankesmien Manifest Analyse lansert. Har vi bruk for noe slikt? Ja, mener jeg så lenge det blir gjort på riktig måte.

Paul Chaffey forteller i Dagsavisen i dag hvorfor han mener den ikke vil fungere som en motvekt mot Civita på høyresiden. Først og fremst er det fordi han mener den ikke har noe nytt å komme med, at den ikke har noe tomrom å fylle på samme måten som Civita har. Han viser også til Magnus Marsdal som en frontfigur som ikke kan klare å ha den samlende rolle på venstresiden som Civita prøver å ha på høyresiden.

Mitt inntrykk av Marsdal ser ut til å være det samme som Chaffeys. Han føyer seg inn blant de på den “radikale venstresiden” i Norge som er mer opptatte av å rakke ned på oss klasseforædere i Arbeiderpartiet enn å komme med konstruktive innspill i norsk politikk og gi venstresiden slagkraft.

Men jeg må si jeg mener Chaffey er kjapt ute med å dømme et initiativ som knapt har forlatt tegnebrettet og ikke engang fått en skikkelig nettside på beina enda. Magnus Marsdal er assosiert med tankesmia, men han er ikke leder og det gjenstår å se om han vil bli den ledende frontfiguren. Det gjenstår også å se hva slags tanker Manifest kommer til å komme med og hvilke spørsmål de vil stille. Det er mulig Chaffey sitter på mye mer informasjon enn jeg gjør, men jeg velger å vente og se hva de har å komme med før jeg avskriver dem som en flopp.

Jeg mener vi trenger mer ideologisk tankegang som er frikoblet fra både partiene, dagspressen og fagbevegelsen på norsk venstreside. Det kan være den nisjen Manifest Analyse trenger. Det store faremomentet kan komme til å bli at de er for tett knyttet til fagbevegelsens organisasjoner som står for mye av finansieringen av tankesmia. Blir de et talerør for LO er jeg enig i at de ikke vil være noe nytt. LO er en organisasjon som er god til å få sine synspunkter ut allerede. En annen fare kan komme til å bli nettopp det Chaffey påpeker, at de blir for preget av den konfronterende og sensasjonalistiske stilen til Marsdal.

Jeg håper imidlertid både fagbevegelsen og tankesmia selv ser seg tjent med en uavhengig aktør som evner å sette dagsorden der det trengs og som prøver å virke imøtekommende og samlende for hele den norske venstresida. Inntil det motsatte er bevist ønsker jeg dem velkommen i den norske samfunnsdebatten og lykke til!

Uten kategori 0 kommentarer

Skrevet av Sverre den 16.04.2009

NSUs 55. landsting live

Det politiske dyr overfører NSUs 55. landsting live. Fra torsdag morgen til søndag kveld. Følg med her!

NSUs Landsting

Uten kategori 4 kommentarer

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“Det nytter ikke å ha penger på bok, dersom Golfstrømmen endrer retning.”
‐ Thorbjørn Berntsen
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 2524 access attempts in the last 7 days.

Bad Behavior has blocked 2524 access attempts in the last 7 days.