Skrevet av Sverre den 09.09.2011

Din sjanse til å stemme mot intoleranse

På mandag er det kirkevalg. Du går kanskje ikke i kirka, men de fleste her i landet er innom fire ganger i løpet av livet, for dåp, konfirmasjon, giftemål og begravelse. For en stor gruppe blant oss har imidlertid ikke rett til dette, selv om Stortinget har gitt dem den juridiske retten. Det finnes fortsatt ingen liturgi for å vie homofile i kirka. Den Norske Kirke synes det er et “vanskelig spørsmål” og har valgt å utsette saken igjen og igjen. På mandag kan det bli valgt inn en mengde nye representanter som ikke ser på homofile som sine likeverdige.

Til valget til Nidaros Bispedømmeråd er det 19 kandidater, og skal velges 4. De valgte medlemmene også kommer til å møte på Kirkemøtet som bestemmer i denne saken. Av de 19 kandidatene er det 15 kandidater som enten sier blankt “nei” eller “dette er et vanskelig spørsmål…” fulgt av en bortforklaring på hvorfor det er greit å “vise omsorg” for homofile, men at de i bunn og grunn er annenrangs medlemmer av kriken.

Det er tre kandidater som sier klart ja:

  • Trude Holm
  • Hans Roger Selnes
  • Gunnar Winther

I tillegg er det én kandidat som sier ja, men ønsker at prestene skal ha mulighet til å reservere seg mot å gjennomføre det:

  • Ingrid Anna Teigen

Jeg kommer til å benytte sjansen til å stemme på de eneste 4 kandidatene som har et menneskesyn jeg kan stå inne for.

Du trenger ikke like kirken, du trenger bare å synes at homofile er likeverdige mennesker, og ikke ville gi makt til dem som mener det motsatte.

Du finner informasjon om valget i Nidaros på www.kirkevalget.no, og du stemmer i samme valglokale som du stemmer i kommunevalget. Du har til og med rett til å stemme selv om du ikke står i manntallet. Da må du bare levere en skriftlig begrunnelse på hvorfor du likevel bør få stemme.

Norsk politikk 1 kommentar

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“If you tolerate this; then your children will be next.”
‐ Manic Street Preachers
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 2520 access attempts in the last 7 days.

Bad Behavior has blocked 2520 access attempts in the last 7 days.