Skrevet av Sverre den 03.06.2009

Hvorfor skal vi ha en separat NRK-lisens?

old televisionJeg er helt for at vi skal betale for å ha en allmennkringkaster i norge uten reklame og betaling for bruk. Jeg er også tilhenger av at vi skal finansiere den minst like godt som vi gjør i dag. Jeg har imidlertid tenkt mye opp igjennom årene på hvorfor det er så viktig at NRK-lisensen ikke kreves inn som skatt slik vi gjør med det meste annet vi ønsker å finansiere kollektivt.

Det er bare noen få særinger som meg selv som ikke har TV, og det er tilnærmet ingen som ikke har tilgang på NRK via nett og/eller radio. Jeg er en ganske stor forbruker av NRKs tilbud både gjennom radio, nett-TV og andre internettkanaler. Fordi jeg ikke har TV slipper jeg imidlertid å betale lisens. Med det mangfoldet av medier NRK nå opererer i virker det merkelig at det er TV-mottakeren som skal avgjøre om jeg må betale lisens.

Jeg har lett og lett etter gode motargumenter, men jeg kommer stadig tilbake til at det virker som en mer rimelig ordning å bare kreve inn den samme summen som skatt.

For det første virker det mer rettferdig. Kostnaden blir progressiv som annen beskatning og det blir vanskeligere å snike seg unna.

For det andre virker det enklere å få det til riktig. Det er så få som ikke har TV-mottakere at det virker som mer usikkert å skulle telle disse enn å anta at alle som ønsker det har god tilgang på det meste av NRKs tilbud.

For det tredje vil det bli billigere. NRK bruker i dag flere millioner årlig på å kreve inn lisensen, purre og kontrollere at folk ikke sniker seg unna. Dersom vi sparer inn dette kan det gå til å styrke NRKs tilbud.

Det eneste motargumentet jeg egentlig har hørt er at det er viktig å holde lisensen unna statsbudsjettet for å unngå politisk press på det redaksjonelle innholdet. Når lisensen vedtas årlig av Stortinget som et tilleggspunkt til statsbudsjettet virker dette som et noe tynt skille. Det er andre mekanismer som må ivare ta den uavhengigheten.

Jeg holder muligheten åpen for at det finnes gode argumenter jeg ikke har tenkt på, derfor håper jeg noen der ute kan opplyse meg…

Norsk politikk 6 kommentarer

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“- I mean, okay, fine, Hitler's industrial policy was bad, right, but I could forgive him for that, you know? The thing that really bothers me about Hitler was the genocide.”
‐ Megan McArdle
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 2524 access attempts in the last 7 days.

Bad Behavior has blocked 2524 access attempts in the last 7 days.