Skrevet av Sverre den 24.07.2009

Skatte-vås fra NHO

NHO er en solidaritetsorganiasjon som vil ta vare på de svake i samfunnet. De stakkarene som drives på flukt fra sitt eget land av et umenneskelig skattepress. Slike som Stein Erik Hagen. På stortingsvalgbloggen til NHO når Baard Meidell Johansen nye høyder i slike offer-framstillinger. Ikke bare er tankegangen absurd – argumentasjonen er direkte villedende.

Hans argument er som følger:

Hagen betalte 10 millioner i skatt i 2007. Som privatperson. I tillegg kommer overskuddsskatt i bedrifter han eier.  Anta at hans 20 milliarder er i et selskap med 4 milliarder i overskudd i 2007 – ikke urimelig i et godt år. Det blir faktisk over 1 milliard i skatt på Hagens 20 milliarder.

La meg bruke hans logikk med meg selv som eksempel:

Jeg er student med jobb på si. Hadde drøyt 120 000 i inntekt i fjor og betalte drøyt 20 000 i skatt av dette. Jeg har litt penger i arvede aksjer og et studielån som vokser seg stadig større. I tillegg har jeg arvet et hus sammen med mine søsken. Som annen fast eiendom er den skattbare verdien mye mindre enn den reelle. Jeg regner med Hagen også nyter godt av dette, men for argumentets skyld skal jeg heller legge inn den reelle verdien. Da kommer jeg fortsatt ut med mindre enn 100 000 i pluss.

Etter NHOs logikk: Av min formue på 100 000 betaler jeg 20 000 i skatt! Shock and horror! Hele 4 ganger så høy andel som Hagen!

Selvsagt er dette bare vås. Hagen skatter ikke 1 millard av sin formue på 20 milliarder. Hagen betaler skatt av overskuddet i sine selskaper. En mye mindre andel enn det vanlige lønnstakere betaler i skatt av sine lønnsinntekter. Selvsagt svir det for oss andre om han stikker til utlandet for å slippe å betale sin andel til fellesskapet. En milliard i året er mye tapt i velferd. Men skal vi la han presse oss for penger bare fordi han vil være mindre solidarisk enn alle andre? Heldigvis forhandler ikke Kristin med utpressere.

Norsk politikk, Valg09 2 kommentarer

Skrevet av Sverre den 05.05.2009

Norman og distriktene

Jeg tilbragte tirsdagen på NHO Trøndelags årskonferanse, blant annet med å høre på Victor Norman fortelle om distriktsutvikling i Norge. Og han er opptatt av det ikke ut fra en nasjonalromantisk tanke om at folk og sau skal ha det fint i lag, men fordi det er nødvendig for å utnytte ressursene i Norge.

Og vi har et problem – Oslofjordregionen er den eneste regionen (i betydningen landsdel – begrepet er noe upresist) i Norge med netto tilflytting, og det er stort sett høyt utdannede mennesker mellom 20 og 30 som flytter dit fra andre regioner. I tillegg er det slik at de næringene vi forventer at skal vokse mest er de som er mest konsentrert rundt Oslofjorden. Det er de tradisjonelle næringene som i dag er spredd over hele landet. Finanskrisen kan sørge for at denne utviklingen ytterligere skyter fart – problemet kan vokse mye allerede i løpet av de neste par årene. Som Norman sa det: “Vi er i ferd med å tape, vi omstiller oss ikke fort nok!”

Blant andre ting er Norman opptatt av at staten ikke gjør vondt værre gjennom å være med på å trekke kompetente og utdannede menneskene fra distriktene til hovedstaden i stort monn. Det var en modig ting å trosse store deler av embedsverket i Oslo – ikke av hensyn til distriktene, men av hensyn til det faktum at fremtidig velstand i Norge er avhengige at vi har levende regioner. Han sa også hvor viktig det var at man ikke skilte distriktspolitikk ut som et eget hensyn som først og fremst var Senterpartiets og særinteressenes domene. Det er Arbeiderpartiet og Høyre som kan gjøre store endringer i Norge, og for å få dem til å være med må vi fokusere på at det er i nasjonens interesse, ikke bare distriktenes, at vi har levende regioner. (more…)

Norsk politikk 0 kommentarer

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det muliges kunst. Den skal være noe mer. Den politikk som er i pakt med fremtiden, må gå ut på å gjøre mulig i morgen det som er umulig i dag.”
‐ Carl Joachim Hambro
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 329 access attempts in the last 7 days.

Bad Behavior has blocked 329 access attempts in the last 7 days.