Skrevet av Sverre den 29.01.2010

Bevare for å endre

“Endre for å bevare” er et godt gammelt konservativt slagord. Man skal endre i sakte fart for å bevare samfunnets struktur som oppleves som positiv. Jeg har i noen sammenhenger omtalt meg selv som en konservativ sosialdemokrat, et begrep som kanskje gir feil assosiasjoner. Jeg mener ikke at jeg befinner meg på Arbeiderpartiets høyreside, snarere tvert imot. Jeg er opptatt av å “bevare for å endre”.

Det norske samfunnet har kommet veldig langt. Kvinners likestilling økonomisk og sosialt har gradvis gått  riktig retning, velstanden er høy og bedre fordelt enn i de fleste land og den sosiale mobiliteten er høy. Gode velferdsordninger drevet fram av venstresida men gjort mulig av en bred allianse mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og det politiske flertallet i hele etterkrigstiden. Her har også det meste av høyresiden vært med, med varierende engasjement. Konservativ tankegang har integrert tanken om at det er bedre å skape et bredt samarbeid enn å risikere ustabilitet på bakgrunn av store sosiale forskjeller. Den høye arbeidskraftproduktiviteten har også vært med på å skape gode konkurransefortrinn.

Dagens høyreside (også den markedsliberalistiske tenkningen som noen ganger får herske Arbeiderpartiets høyreside) er etter min mening ikke en troverdig konservativ bevegelse som vil reformere med forsiktige skritt. Dagens norske høyreside er opptatt av tidvis radikale nyliberale eksperimenter som setter de fremskritt det norske samfunnet har gjort på spill.

(more…)

Ideologi, Velferd 6 kommentarer

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“- I mean, okay, fine, Hitler's industrial policy was bad, right, but I could forgive him for that, you know? The thing that really bothers me about Hitler was the genocide.”
‐ Megan McArdle
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 329 access attempts in the last 7 days.

Bad Behavior has blocked 329 access attempts in the last 7 days.