Skrevet av Sverre den 05.05.2009

Norman og distriktene

Jeg tilbragte tirsdagen på NHO Trøndelags årskonferanse, blant annet med å høre på Victor Norman fortelle om distriktsutvikling i Norge. Og han er opptatt av det ikke ut fra en nasjonalromantisk tanke om at folk og sau skal ha det fint i lag, men fordi det er nødvendig for å utnytte ressursene i Norge.

Og vi har et problem – Oslofjordregionen er den eneste regionen (i betydningen landsdel – begrepet er noe upresist) i Norge med netto tilflytting, og det er stort sett høyt utdannede mennesker mellom 20 og 30 som flytter dit fra andre regioner. I tillegg er det slik at de næringene vi forventer at skal vokse mest er de som er mest konsentrert rundt Oslofjorden. Det er de tradisjonelle næringene som i dag er spredd over hele landet. Finanskrisen kan sørge for at denne utviklingen ytterligere skyter fart – problemet kan vokse mye allerede i løpet av de neste par årene. Som Norman sa det: “Vi er i ferd med å tape, vi omstiller oss ikke fort nok!”

Blant andre ting er Norman opptatt av at staten ikke gjør vondt værre gjennom å være med på å trekke kompetente og utdannede menneskene fra distriktene til hovedstaden i stort monn. Det var en modig ting å trosse store deler av embedsverket i Oslo – ikke av hensyn til distriktene, men av hensyn til det faktum at fremtidig velstand i Norge er avhengige at vi har levende regioner. Han sa også hvor viktig det var at man ikke skilte distriktspolitikk ut som et eget hensyn som først og fremst var Senterpartiets og særinteressenes domene. Det er Arbeiderpartiet og Høyre som kan gjøre store endringer i Norge, og for å få dem til å være med må vi fokusere på at det er i nasjonens interesse, ikke bare distriktenes, at vi har levende regioner. (more…)

Norsk politikk 0 kommentarer

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“All it takes for evil to prevail is for good men to do nothing.”
‐ Edmund Burke
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 2524 access attempts in the last 7 days.

Bad Behavior has blocked 2524 access attempts in the last 7 days.