Skrevet av Sverre den 10.05.2009

Twitter-terrorisme og copyright

Blogging, nett og media 6 kommentarer

I etterkant av høyrefail-saken har blant andre “twitter-terrorist” Mikkel Grüner prøvd å starte en debatt om Twitter og copyright. Jeg synes det er en interessant detbatt, men er veldig uenig med standpunktet til “terroristen” som bragte det på banen.

Problemstillingen er som følger:

Er det greit at hvem som helst, også kommersielle aktører, kan importere en twitter-feed og offentliggjøre den på sine egne nettsider?

Nei, mener Mikkel Grüner:

Av en eller anden grunn irriterte det meg grenseløst. Det føltes rett og slett feil at Dagbladet så nonchalant høstet småfolks meninger om storfolk.

Mellem linjene lå det en rekke synspunkter som jeg er uenig i: At storfolks meninger er verdt penger, mens småfolks meninger bør være gratis. At man ikke engang trenger å vurdere å gi kompensasjon, at man kan bemektige seg tankene og meningene deres uten å innhente tillatelse.

Slik jeg ser det er Twitter et medium for de som ønsker å bli lest. Det er et komplett åpent medium, og ønsker du ikke at mange skal lese din tweet så bør du gå over til Facebook eller et annet medium som er tilrettelagt for at du kan begrense hvem som skal lese det du skriver.

Dersom forutsetningen er at du ønsker å bli lest, bør du bli glad, ikke sint over at andre tar tak i det du skriver og retter oppmerksomhet mot det. Etter som Twitter har tilrettelagt et API som gjør dette mulig er det også forholdsvis utopisk å se for seg at det ikke skal bli sånn.

Det er imidlertid ikke greit å direkte kopiere det noen skriver uten å kreditere dem, og det er høflig å kreditere dem hvis du videreformidler ideen bak det de skrev med egne ord. Det er imidlertid absurd å kreve eierskap til en tanke du formidler på 140 tegn.

Hva er så løsningen?

Martin Grüner Larsen mener at svaret er:

Jeg lurer på om den gode løsningen er at alle Twitter-feeds i utgangspunktet havner under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike-lisens, som man som bruker kan velge vekk og sette sin feed under copyright. Og så kan Twitter opprette en måte å oppsøke bare Creative Commons-twitterfeeds. Dealen med institusjoner som Dagbladet osv. må da, siden lisensen er non-commercial, være at de oppretter Twitterfeeds på egne sider uten reklamer, der de ikke kan tjene penger på at min bror kaller Røkke for stygge ting under sin egen copyright.

Jeg mener for det første at Noncommercial-forutsetningen er overflødig. Så lenge man plikter å kreditere den som har skrevet det (f.eks. gjennom å publisere en komplett feed med lenkede brukernavn) mener jeg Tweets bør være åpne for å siteres eller gjengis hvor man måtte ønske. Det er også en merkelig forutsetning at noen skal ha rett til å kalle Røkke stygge ting i offentligheten men at det skal være forbudt å sitere dem. Tror heller ikke det holder vann i forhold til norsk copyright-lovgivning (åndsverkslovens § 22):

§ 22. Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.

Når det gjelder adgangen til å “reservere seg” mener jeg den ganske enkelt bare bør være slik man har i dag, nemlig adgangen til å velge hvem som får være “followers”. Da er tweetene (formodentlig) heller ikke søkbare, og problemet er løst. Brukere som velger dette er imidlertid slik jeg ser det i feil medium, men det får nå være deres sak.

Andre bloggere om dette:

Hva nå?
Mikkel Grüner

Hei Zorro.

Jeg har tatt meg den frihet å oppsummere dine tre siste bloggposter for lettere å skjønne din knivskarpe medieanalyse.

Den 1. bloggpost: APs landsmøte var vidåpent på nett. Dette var knall. H lovet åpenhet på nett, men leverte ikke. Kule sosialdemokrater som gikk i bresjen med humoristiske/kritiske tweets ble forsøkt moderert, og så direkte sensurert av H.

Sensur er bad. Dumme H burde utvise samme åpenhet som kule AP.

Den 2. bloggpost: Det var visst ikke bare de kule sosialdemokratene som ble sensurert for humoristiske/kritiske tweets, men først og fremst en teit sabotør som bevisst utnyttet mediet på en ny måte til maksimal effekt. Dette var skikkelig teit. Kule sosialdemokrater mistet tilliten til mediet på grunn av teite sabotører.

Dumme H kunne gjort flere ting som hver hadde fordeler og ulemper. I fremtiden kommer vi alle til å spise vitaminpiller til frokost og ta en rakett til månen, kanskje. Eller kanskje ikke. Kule sosialdemokrater må i fremtiden beskyttes mot teite sabotører sitt vås. Sensur er ikke alltid bad.

Den 3. bloggpost: Debatten om opphavsrett til det man selv skriver på nett er interessant, men teite sabotører (som har reist debatten og illustrert alle problemstillingene) tar helt feil når de krever å bli kreditert/kompensert eller i det minste konsultert før bruk av sine åndsverk.

Alle brukere av Twitter ønsker at alle skal kunne lese alt de skriver, og blir glade når de kommer i avisen. Det er absurd å kreve eierskap til noe som er på størrelse med f.eks. et haikudikt.

Alle tweets børe være åpne for sitat. alt man skriver på twitter er jo offentlig tilgjengelig. Hvis noen brukere av twittere er uenige i dette bør de bare pelle seg et annet sted hen med sine dumme utopier.

Man bør altid kreditere opphavsmannen, også når det gjelder tweets, og man bør kunne reservere seg mot å bli sitert. Men hvis man ønsker å reservere seg mot å bli sitert bør man pelle seg et annet sted hen.

Martin, som sier at CC-linsens er en god løsning, tar feil, for CC-lisens er overflødig på Twitter. Jill, derimot, som også sier at CC-linsens er en god løsning, er edruelig.

Din konklusjon:

Sensur er godt, men dårlig, avhengig av om den rammer kule sosialdemokrater. En tweet både er, og er ikke, et åndsverk. Man både har, og har ikke, eiendomsrett til sine egne tweets. Derfor både bør man, og bør man ikke, forvente å bli kreditert for bruk av sine tweets. CC-lisens er en dårlig, men god løsning, avhengig av hvem som sier det. Hvis man er uenig med kule sosialdemokrater bør man pelle seg et annet sted hen.

OK, tusen takk for din fantastiske analyse. Alt er så mye klarere nå.

m.v.h.

Mikkel Grüner

Skrevet den 10.05.09
sverrebm

Det er enkelt å se verden i svart og hvitt, er det ikke?

Hvis du leser det jeg skriver er jeg faktisk enig med både Martin og Jill i at en CC-løsning er en god idé, jeg er dog ikke enig med Martin i at det bør være en CC-lisens med en noncommercial-klausul. Det finnes også CC-lisenser som tillater kommersiell bruk av innholdet. At den som skriver det krediteres mener jeg er en god idé.

Jeg står for min mening om at Twitter bør være et åpent medium, og jeg er ikke enig med deg i at du bør bli kompensert eller konsultert for at dine tweets siteres. Derimot er det en selvfølge at du krediteres for det du skriver.

Det fine med Twitter er også at man kan velge hvem man vil høre på. Jeg har valgt å ikke høre på dine Tweets. Det sentrale er at jeg ikke trenger Høyre til å velge for meg.

Jeg mener ikke at Høyre (eller andre) bør publisere redigerte Twitter-streams, i alle fall ikke uten å gjøre det ettertrykkelig klart at det er nettopp det de gjør. Det du og Høyre i kompaniskap har vist er at Twitter nok ikke er det mest egnede medium for det Høyre tydeligvis ønsker å oppnå.

Og føler du deg fornærmet for at jeg synes stuntet ditt var teit, så er det greit for meg. Med tanke på din ordbruk mener jeg du må tåle såpass. Jeg hadde antageligvis fattet interesse for debatten også hvis den var tatt opp i en saklig tone.

Skrevet den 10.05.09
Axel Sandaas

Lurer litt på hvor grundig Grüner egentlig leser denne bloggen i det innvendingene først og fremst er til ting som ikke står der?

Spennende måte å argumentere og kritisere på vil jeg si…

Skrevet den 10.05.09
Nicolas

Jeg mener hele debatten er meningsløs. Opphavsrett er noe man får helt automatisk, men den utelukker jo ikke at andre kan sitere deg i kortform så lenge de oppgir deg som kilde, enten du har feeden din åpen eller lukket. Jeg klarer heller ikke se den enorme forskjellen på at Dagbladets journalist går inn i twitterfeeden din og siterer deg i en nyhetsartikkel, og at de henter ut sitatet automatisk (alternativet: “Hver gang noen sier “jæ elskerrei” som i Ut I Vår Hage, må de betale royalties til Bård, Harald og NRK”).

140 tegn er uansett såpass kort at det faller innenfor amerikansk Fair Use, og jeg nekter å tro at norsk lov om opphavsrett er (eller burde være) strengere.

Skrevet den 10.05.09
sverrebm

Jeg er stort sett enig med deg Nicolas, men all den tid noen ikke har skjønt det er ikke debatten meningsløs.

Amerikansk “fair use” blir noe tilsvarende norsk “i tråd med god skikk” fra åndsverkslovens §22. Er feeden din lukket blir det imidlertid et mer juridisk spissfindig punkt hvorvidt den er offentliggjort eller ikke:
“Et åndsverk er utgitt når et rimelig antall eksemplar av verket med samtykke av opphavsmannen er brakt i handelen, eller på annen måte er spredt blant almenheten. ” (Åndsverksloven §8)

Det er imidlertid et poeng at Twitter oppdaterer sine Terms of Service for å gjøre dette tydelig for alle brukere.

Skrevet den 10.05.09
Nicolas

Jeg gir meg og medgir at debatten ikke er meningsløs, bare bortkastet tid 😉

Skrevet den 10.05.09

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“If you tolerate this; then your children will be next.”
‐ Manic Street Preachers
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 2524 access attempts in the last 7 days.