Skrevet av Sverre den 28.10.2009

Kjønnskvotering som ikke virker?

Norsk politikk 11 kommentarer

Kristin Clemet er en dame jeg kunne sagt mye om, både positivt og negativt. Som nytt tilskudd blant norske bloggere markerer hun seg imidlertid som reflektert, kunnskapsrik og interessant å lese (noe blant annet også Snorre Valen har bemerket).

I dag kommenterer Kristin Clemet to nyheter som etter hennes mening har fått for lite oppmerksomhet: At lovreguleringen av kjønnskvotering i ASA-styrer og forbud mot sexkjøp ikke ser ut til å virke. Personlig var jeg svært positiv til det første og skeptisk til det andre tiltaket da de ble innført, men det er ikke det jeg vil kommentere nå. Når det gjelder kjønnskvotering er nemlig argumentasjonen hennes bortimot useriøst billig.

Clemets bakgrunn for å si at kjønnskvoteringen ikke virker er at kvinneandelen blant toppledelsen i ASA-bedriftene har økt lite. Intensjonen var at flere kvinner i styrene også skulle føre til at dette bedret seg, men foreløpig har andelen blant de 30 av de største 100 bedriftene i Norge som er Allmenaksjeselskaper bare økt fra 12 til 16,6 prosent. Den er attpåtil høyere blant selskaper som ikke er omfattet av loven.

Å dømme tiltaket på dette grunnlaget framstår som rimelig lite seriøst. Tiltaket kommer fordi man har sett en systematisk kjønsskjevhet i hvordan dette fordeles. En systematisk skjevhet som har eksistert helt siden vi først fikk bedrifter, i flere hundre år. Kjønnskvotering er ment å skulle åpne på denne skjevheten gjennom å gi flere kvinner nødvendig erfaring fra strategisk toppnivå i norsk næringsliv. Vi snakker her om et utvalg på 30 bedrifter i en tidsperiode på 5 år (2004-09). Hvor stor andel av toppledelsen er skiftet ut på disse 5 årene? I tillegg trådde ikke loven i kraft før 1. januar 2006((Vedtaket var knyttet til Odelstingsproposisjon 97 (2002-03), og knytter seg til Lov om Aksjeselskaper og Lov om Allmennaksjeselskaper. )), med 2 års overgangstid for etablerte selskaper. Det vil si at kravet ikke har vært aktivt før 1. januar 2008. Det vil si i under to år.

Hvor raskt forventer Kristin Clemet at man skal kunne snu en slik kultur? Det tar tid for disse kvinnene å skaffe seg erfaringen og nettverket som gjør dem i stand til å utkonkurrere menn med samme kunnskap og kompetanse som dem selv. Det tar tid å snu trenden, deretter tar det tid at denne utviklingen endrer den faktiske sammensetningnen. Ingen forventer vel at man skal begynne å sparke mannlige toppledere forå sette inn kvinner. Først må det dyrkes frem flere kvinner med riktig erfaring, så må det oppstå åpninger gjennom andre lederes avgang som disse kan fylle. Jeg hadde blitt veldig overrasket om denne prosessen hadde tatt så lite som to år.

Det er godt mulig at dette ikke vil ha så stor effekt som det vi tilhengere håper, men det blir for billig av Clemet å bruke dette som argument for at det er feilslått.

Hva nå?

11 kommentarer - Legg igjen din kommentar →

Haakon

Jeg syns dere som er så opptatt av kvotering og kvinners retter starter på feil sted.

Dere er opptatt av hvor mange kvinner som kommer inn i styrer og som direktører.

Men, hvor mange som blir banket hjemme, ikke får lov til å lære norsk, ikke får lov til å jobbe eller kle seg som de vil – det holder dere tett om.

Skrevet den 29.10.09
sverrebm

Holder vi tett om det? Jeg er helt enig med deg i at de problemene du peker på også er viktige problemer og uretter som begås mot kvinner. Men det er da ikke en unnskyldning for å la være å ta tak i et problem at det også finnes andre problemer.

Vi må både ta tak i vold i hjemmene, kvinner som ikke får lære norsk, jobbe eller kle seg som de vil og mangelen på kvinner i norske styrerom samtidig. Det er ingen umulig oppgave, men det krever innsatsvilje.

Skrevet den 29.10.09
Haakon

Det er akkurat det jeg vil frem til.
Lovene om norske børnoterte selskaper er så strenge at om ikke kvoteringen i styret blir opprettholdt så kan de miste retten til å drive forretning.
Det er meget alvorlig ikke bare for de som jobber der og sjefen, men også oljefondet som kanskje er eier og som da mister alt.

Man sier man må ta tak i kvinner som ikke får lov til å lære norsk og som ikke får delta i samfunnet vårt.

Sannheten er derimot at man ikke informerer om lover og rettigheter når folk kommer til landet og da viser alle studier at man tror reglene er slik man er vant til at de er.

Mon tro om Norge noen gang kommer til å være like strenge mot undertrykkerne som mot styrer i ASer.

Jeg mener uansett at å ha fokus på Clemet er et luksusproblem. Kvinnekampen blir gjort til en kamp mellom partier. Mens folk lider. Og jeg syns det er feil måte å gå frem på!

Skrevet den 29.10.09
sverrebm

Det skal altså være feil å kritisere Clemet for dårlig argumentasjon? Jeg har mye respekt for Kristin Clemet, og er ikke drevet av noe partipolitisk motivert ønske om å “ta” henne eller ha fokus på henne.

Jeg mistenker henne imidlertid for å ha en ideologisk begrunnet motvilje mot kvotering som i dette enkelttilfellet har blindet henne og gått henne til å omfavne svært dårlige argumenter som om de var gode. Jeg vet at det finnes gode argumenter mot kjønnskvotering, men de empiriske argumentene hun kom med denne gangen holdt rett og slett ikke mål. Det må det være lov å påpeke.

Vi er også tydeligvis skjønt enige om at vi må bli flinkere til å ta tak i problemer for innvandrerkvinner. Der har vi imidlertid ikke like enkle og effektive virkemidler som kjønnskvotering å ty til.

Et virkemiddel vi kan og bør bruke (og forsåvidt gjør, men jeg vet ikke hvor strengt det håndheves i dag) i en av de sakene du har nevnt er krav om norskopplæring som håndheves for begge kjønn. Dersom en familie kommer til Norge må både menn og kvinner delta på norskkurs for at de skal få bli.

Når det gjelder kvinners lønnsarbeid og klesdrakt er det vesentlig vanskeligere problemstillinger. Det er holdningsskapende arbeid som må til, og jeg tror ikke noen enkle lovpåbud kan gjøre forskjellen der. Jeg lytter og er villig til å støtte gode tiltak.

Skrevet den 29.10.09
Haakon

Jeg er litt usikker på hva du angriper Clemet for, jeg.
Det at hun hevder at loven mot prostitusjon og kvinner i styrer ikke virker ?
Eller kritiserer du henne for at lovene ikke virker ?

Vi lover og lover, men loven er ikke nødvendigvis løsningen.

“Alle” visste at man ikke blir kvitt prostitusjon ved lovgivning. Men, vi visste vi ville få mye vekk fra gatene.
I mine øyne må det ha vært målet. Skal man bekjempe prostitusjon må helt andre virkemidler enn lovgivning til.
Da må man overvåke personer i kunde/tilbudsgruppen. Overvåke nettrafikk og epost og mail.
Et samfunn vi ikke liker, men slikt må det gjøres om vi skal bli kvitt skult prostitusjon.

Om du ser på ASAene som har fått damer inn i styret kan du se på en ting :
Hvor mange har byttet ut styremedlemmer med kvinner ?
Og hvor mange har doblet antall styremedlemmer for å få inn kvinner ?

Skrevet den 29.10.09
sverrebm

Jeg krisiserer henne for at argumentasjonen hennes er på grensen til useriøs når hun trekker fram det mangelfulle empiriske grunnlaget hun gjør for å argumenter mot ASA-lovens kjønnskvoteringsparagraf.

Når det gjelder prositusjons-lovgivningen var jeg aldri noen stor tilhenger. Feil virkemiddel med dårlig dokumentert virkning med et syltynt prinsipielt grunnlag. Det var mest av alt et forsøk på å vise at man gjorde noe og tok problemet seriøst.

Skrevet den 29.10.09
sverrebm

Når det gjelder spørsmålene dine om utskiftning av styremedlemmer vet jeg rett og slett ikke svaret. Kunne vært interessant å høre det. Mistenker dog at få ASA-selskaper som ikke hadde veldig små styrer har vært villige til å øke antallet styremedlemmer vesentlig med de negative konsekvenser det har.

Skrevet den 29.10.09
Haakon

Du har helt rett i at man kan se på kvotering helt forskjellig.
Jeg har ikke så sterke tanker om det. Jeg tror at man kan får en god regjering selv om det ikke er 40% menn eller damer der.
Jeg nevner regjering fordi det nylig var mye spekulasjon om hvem som kom inn i regjering. TV2 analyserte litt og sa at “… og da blir ikke den og den sånn og sånn minister fordi han har feil kjønn”.
Da går det for langt.
Om man ikke kan velge den man mener er dyktigst fordi tissen går utover i stedet for innover så ødelegger vi for oss selv!

Når det gjelder å lage lover som ikke virker for å vise at man tar en ting seriøst er det slike ting man gjør når politikk er på sitt værste.
Det er bedre å la det være enn å gjøre noe som ikke virker.
Rett og slett fordi folk mister tilliten til de som sier de skal gjøre så mye og som da pøser på med ting som ikke virker.
Og fordi respekten for loven blir borte! Når lovene er designet slik at de ikke virker forsvinner respekten.

På siden :
Jeg sier det samme om uhjelp. Vi har holdt på i 40-50 år med det nå og NORAD selv rapporterer at de fattigste i Afrika ikke har fått påviselig endring.
Igjen : Vi gjør noe fordi vi skal vise vi tar det på alvor. Men, det betyr ikke noe og man sløser bort penger og folks tillit.

Vel – vi er nok uenige på prinsipp om viktigheten av tissens retning.

Skrevet den 29.10.09
Haakon

Jeg har ikke noen komplett oversikt, men av de børsnoterte selskaper jeg har vært borti har samtlige økt styrestørrelsen.

Ikke nødvendigvis doblet, siden de kan hatt kvinner der fra før, men økt slik at man møter kvoten.

SSB.no bør ha noe statistikk over styrestørrelser. Og da man man lese når loven kom og se på endringene.

Skrevet den 29.10.09
sverrebm

Finner ingen ferdig statistikk på dette med styrestørrelser, men er i utgangspunktet ikke så opptatt av det. Det er mulig å ha allmennaksjeselskaper med styrer ned i 3 personer. Om mange av disse ble utvidet til 4 eller 5 så ser jeg ikke på det som noe problem.

Om konsekvensen derimot har blitt at man skapte uhensiktsmessig store styrer er det derimot en negativ konsekvens av loven.

Skrevet den 29.10.09
Haakon

Det er det jeg sier at jeg har sett i de selskapene jeg har vært borti.

Styrene har vært bygget opp etter behov. Noen med kjennskap til produktet bedriften lager, noen med markedkunnskap, kanskje juridisk, kanskje grunderen er med osv.

Men – når disse behov er møtt og man må “fylle på” blir det uheldig. Og det blir også i mange tilfeller til at damene som kommer inn holder kjeft fordi den tyngden som trengs er der allerede.
Og det er det jeg påpeker.

Nå er det middag og straks leggetid for barn.

Takk for praten.

Skrevet den 29.10.09

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“In democracy it's your vote that counts; In feudalism it's your count that votes.”
‐ Mogens Jallberg
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 385 access attempts in the last 7 days.