Skrevet av Sverre den 20.11.2009

Ny president i nytt EU-“demokrati”

EU, Internasjonal politikk 3 kommentarer

Da er det klart, det er den belgiske statsministeren Herman Van Rompuy som er valgt  utnevnt til ny leder for EU i følge den splitter nye Lisboa-traktaten. Traktaten som skulle være et skritt nærmere på veien til et demokratisk Europa.

Den relativt ukjente Van Rompuy ble ikke valgt av innbyggerne i EU, ei heller av EU-parlamentet de har valgt. Han ble utnevnt av EU-rådet, som består av ministre utnevnt av regjeringssjefer stort sett valgt av parlamenter valgt av folket i de forskjellige EU-landene.

Van Rompuy er i det minste statsminister. Noe merkeligere er utnevnelsen av den britiske Baronesse Ashton, et navn øyensynlig tatt helt ut av det blå. En kvinne som aldri har vært folkevalgt, bare sittet i House of Lords og vært EUs handelskommisjonær i ett år. Nå er hun EUs nye “utenriksminster”, eller High Representative som det så pent heter. I forkant hadde de fleste tatt for gitt at den posten måtte gå til noen som hadde vært statsleder eller utenriksminister. Den gang ei…

I disse dager er det ikke vanskelig å beholde sin skepsis til de “demokratiske” prosessene i EU.

Hva nå?
Haakon

Artig å se din demokratiinteresse.
Alikevel tror jeg argumentet er noe flyktig.
Valgt av ledere som er valgt av folket, er det ikke ?

Minner om at flertallet i det norske Storting er valgt av et mindretall av befolkningen.
Jeg tror det er et større demokratisk problem.

Skrevet den 20.11.09
sverrebm

På hva som er det største demokratiske problemet er vi tydeligvis uenige.

Når det gjelder ministerrådet i EU er ikke de nødvendigvis direkte valgt av folket, men for en stor del valgt av parlamenter som igjen er valgt av folket. Ofte er det jo ikke statslederne men andre regjeringsmedlemmer som møter, da er det til og med bare noen som er utnevnt (statsråd) av noen (statsminister) som er valgt av noen (parlament) som er valgt av folket. Da begynner den demokratiske kjeden fra velger til øverste ansvarlige å bli litt vel lang.

Jeg er ingen stor tilhenger av direkte demokrati, det mener jeg ofte blir dårlig demokrati, men valg bør være så direkte som mulig. Dette blir rett og slett svært indirekte og lite demokratisk.

Utfallet – når man til og med utnevner ledere folket ikke en gang aner hvem er – bidrar ikke akkurat til å styrke tilliten.

Skrevet den 20.11.09
Haakon

Å – du mener omtrent som Stortingspresidenten ?

Skrevet den 21.11.09

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“It's chutzpah as the Yiddish define it: A child who kills his parents and then begs for lenience because he's a pitiable orphan.”
‐ Ezra Klein
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 2520 access attempts in the last 7 days.