Skrevet av Sverre den 08.01.2010

Fordreid statistikk og vås om sykelønn

Norsk politikk 2 kommentarer

Adressas faste gjesteskribent Johan O. Jensen blander seg inn i sykelønnsdebatten – med begge beina i salaten. Han kunne ikke komme med sitt planlagte angrep, etter som Stein Erik Hagen kom han i forkjøpet – en mann man ikke vil hoppe etter. Så han prøver tilsynelatende å være nyansert i stedet, inntil han kommer med følgende våsete utsagn:

Sykelønnsordningen er først og fremst til for de syke, de som av tusen grunner ikke makter å gå på jobb. Det er innlysende. Men offentlig statistikk viser at 20 prosent av de som er sykemeldt, ikke har søkt annet arbeid. Halvparten av dem igjen sier at de heller aldri har tenkt å gjøre det. Snakker vi om fallende arbeidsmoral eller det man i gamle dager kalte “skoft”?

Jensen kan umulig ha tenkt skikkelig igjennom det han skriver. Som han sier – sykelønnsordningen er til for de som ikke makter å gå på jobb, de som er for syke. At 20 prosent av de som er for syke til å jobbe ikke søker ny jobb er da knappest en faretruende høy andel? Selvsagt er det mange av de syke som faktisk ikke er friske nok til å jobbe – ei heller i en annen jobb. Hvordan det kan brukes som et bevis på “skoft” blir for meg helt uforståelig.

Begynner vi å angripe de som er syke for å være syke begynner vi å rive beina under den velferdsstaten Norge har bygd opp i fellesskap. Sykelønnsordningen skal være en sikkerhet og gi trygghet.

Jeg er hjertens enig med overlege Håkon Lasse Leira ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs. I en kronikk i Dagbladet etterlyser han mer kunnskapsbasert debatt og mindre “fantasifulle påstander”. Eller for den saks skyld, absurd bruk av statistikk.

Hva nå?
Haakon

Hvorfor er det ikke fokus på de som skal gjøre folk friske ?
Hvorfor er det ikke snakk om sykehusenes effektivitet ?
Eller om vi kan løse dette på en bedre måte ?

Skrevet den 09.01.10
sverrebm

Antagelig fordi en del journalister, politikere og synsere har bestemt seg for at dette er noe de vil slå politisk mynt på.

Skrevet den 09.01.10

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“It's chutzpah as the Yiddish define it: A child who kills his parents and then begs for lenience because he's a pitiable orphan.”
‐ Ezra Klein
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 329 access attempts in the last 7 days.