Om bloggen

Skrevet av den 19.03.2009

Jeg er…

…et politisk dyr

Jeg har før fått beskjed om at jeg er et politisk dyr Og det stemmer nok. Og jeg er stolt av det. Jeg er et politisk dyr- en som aldri klarer å la være å engasjere seg. Jeg har alltid vært den som tok på meg ansvar når ingen andre gjorde det, noe som har gitt meg en CV full av ymse verv som er lang som et vondt år. Jeg har brukt mye tid på andre ting en for eksempel skole og studier, men jeg angrer ikke et sekund. Jeg tenker mer på alle de tingene jeg gjerne skulle engasjert meg i, men som jeg aldri rakk.

Dette politiske dyret har nå tatt en mastergrad i statsvitenskap og skaffet seg en jobb. I Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS jobber jeg nå med å hjelpe kommunenes kontrollutvalg med å føre tilsyn med hva kommunene holder på med. Det handler om å jobbe med å sørge for at demokratiet fungerer. At byråkratene følger opp det politikerne har vedtatt.

…en konservativ sosialdemokrat

Jeg er et politisk dyr med et sosialdemokratisk hjerte, en tro på fellesskap, samhold, solidaritet, dugnad, menneskeverd. Jeg velger gjerne å kalle meg en konservativ sosialdemokrat. Med det mener jeg at jeg er ønsker å ta vare på de sosialdemokratiske verdier og idealer og ikke ser det skrikende behov for en populistisk fornyelse av sosialdemokratiet. Hvis noe trenger vi å finne tilbake til våre røtter. Jeg er også konservativ i den betydning at jeg mener det norske samfunnet har kommet svært langt i å inkorporere disse idealene i staten, og derfor er skeptisk til radikale endringer og regimeskifter. Selvsagt er det viktig for samfunnet å være i kontinuerlig utvikling, men de store markedsliberale eksperimentene sosialdemokratitet har begitt seg ut på i grenseløs fascinasjon for Blair og Giddens er etter min mening en utvikling i feil retning. Jeg stemmer på Arbeiderpartiet, og har en fortid med ulike verv, blant annet som kommunestyremedlem og ansatt i AUF.

Jobben min setter imidlertid noen begrensninger på mitt politiske engasjement. Som nøytral rådgiver for politikerne satt til å drive kontroll med demokratiet må jeg hold litt igjen. Det betyr nok slutten for det meste av partipolitiske sleivspark på denne bloggen. Jeg forbeholder meg imidlertid fortsatt retten til å mene noe om politiske saker. Jeg er da fortsatt en innbygger og en velger.

…interessert i omtrent alt (untatt fotball)

Det er sikkert et biprodukt av det å være et vaskeekte politisk dyr at jeg synes utrolig mye rart er interessant. Forvent derfor mange sidespor til ulike tema fra denne bloggen, selv om jeg har et mål om å holde hoveddelen av innholde relevant til samfunn og politikk i en vid betydning. Fotball (og forsåvidt sport som tilskuer generelt) er noe jeg ikke har klart å bygge opp det helt store engasjementet for, sånn ut over det som kommer med trønder-patriotismen. Du vil ikke finne mye om fotball i denne bloggen.

Noen eksempler på ting jeg derimot er litt mer interessert i en andre ting er: Politikk, blogging og sosiale media, film, friluftsliv, brettspill, rollespill, levende rollespill (laiv), fotografering…

… fra Værdal’n

Jeg er mann, nordtrønder som bor i Trondheim, født i 1980, og lykkelig samboer med verdens vakreste kvinne.

Andre spor etter meg og min aktivitet på nettet:

  • Nachspiel at Polemarchus’ – min statsvitenskap-blogg (på engelsk).
  • Dreamlands – en blogg der (blant annet) jeg skriver om film, bøker, tegneserier og andre nerde-ting.
  • Decadance – arrangørgruppe for levende rollespill (laiv).
  • KonSek – nettsidene til jobben min.
Hva nå?
Bahar

Hei, har du mulighet til å hjelpe meg med dette spørmålet. diskuter hvilken effekt delingstall («divisors») og størrelse på valgkretsen (altså antall mandater fra kretsen) har på hvor rettferdig fordelingen av plasser blir mellom partiene?
Mvh B

Skrevet den 13.03.16

Legg igjen din kommentar her:

Egen gravatar?

Egen gravatar får du gratis på Gravatar.com! Skaff deg din egen gravatar idag!*

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“Freedom of the press is guaranteed only to those who own one.”
‐ A.J. Liebling
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 329 access attempts in the last 7 days.