Skrevet av Sverre den 09.06.2009

Hvor var du da de torturerte?

Det må sies å være utenfor all rimelig tvil at USA har bedrevet omfattende tortur i “krigen mot terror”, stikk i strid med internasjonale konvensjoner. Jan Egeland og Mariano Aguirre tar nå til orde for at de ansvarlige må stilles for retten.

“Hvor var du da de torturerte?” spør Egeland og Aguirre. Norge har stilltiende akseptert dette gjennom  å delta i operasjoner sammen med amerikanerne, mener de. Norsk ledelse må ha skjønt at ting har skjedd, men ikke ønsket å vite. Men slik jeg ser det har de ikke vært representative for alle i Norge, Europa eller til og med USA. Det har vært mange av oss som har tatt til orde mot menneskerettighetsbrudd når vi har hatt sjansen. Vi har arrangert eller deltatt i debattmøter, demonstrasjoner og underskriftsaksjoner. Der var vi da de torturerte.

Vi vet også hvor George W. Bush var da fanger uten dom ble utsatt for tortur. Han satt i Det hvite hus, og det virker som det skjedde med hans fulle støtte. Den amerikanske presidenten og ledelsen for de amerikanske styrkene som gjennomførte torturen er minst like ansvarlige som de få menige som nå har blitt stilt til ansvar. De visste hva de gjorde, og en pervertert ide om at hensikten helliget middelet fikk dem til å sette vanlig moral til side. Dette burde de stilles til ansvar for.

Er det realistisk å tro at en amerikansk president faktisk kommer til å bli arrestert og stilt for retten for sine handlinger? Jeg vet ikke, men dette er ikke tidspunktet å sette seg ned og stilltiende akseptere. Som Egeland og Aguirre, Fredrik MellemImpeachbush.org, Amnesty International og andre er jeg enig i at det er på høy tid at det første skrittet tas og at det settes i gang en uavhengig etterforskning.

Internasjonal politikk, USA 0 kommentarer

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“Det nytter ikke å ha penger på bok, dersom Golfstrømmen endrer retning.”
‐ Thorbjørn Berntsen
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 238 access attempts in the last 7 days.

Bad Behavior has blocked 238 access attempts in the last 7 days.