Skrevet av Sverre den 29.01.2010

Bevare for å endre

“Endre for å bevare” er et godt gammelt konservativt slagord. Man skal endre i sakte fart for å bevare samfunnets struktur som oppleves som positiv. Jeg har i noen sammenhenger omtalt meg selv som en konservativ sosialdemokrat, et begrep som kanskje gir feil assosiasjoner. Jeg mener ikke at jeg befinner meg på Arbeiderpartiets høyreside, snarere tvert imot. Jeg er opptatt av å “bevare for å endre”.

Det norske samfunnet har kommet veldig langt. Kvinners likestilling økonomisk og sosialt har gradvis gått  riktig retning, velstanden er høy og bedre fordelt enn i de fleste land og den sosiale mobiliteten er høy. Gode velferdsordninger drevet fram av venstresida men gjort mulig av en bred allianse mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og det politiske flertallet i hele etterkrigstiden. Her har også det meste av høyresiden vært med, med varierende engasjement. Konservativ tankegang har integrert tanken om at det er bedre å skape et bredt samarbeid enn å risikere ustabilitet på bakgrunn av store sosiale forskjeller. Den høye arbeidskraftproduktiviteten har også vært med på å skape gode konkurransefortrinn.

Dagens høyreside (også den markedsliberalistiske tenkningen som noen ganger får herske Arbeiderpartiets høyreside) er etter min mening ikke en troverdig konservativ bevegelse som vil reformere med forsiktige skritt. Dagens norske høyreside er opptatt av tidvis radikale nyliberale eksperimenter som setter de fremskritt det norske samfunnet har gjort på spill.

(more…)

Ideologi, Velferd 6 kommentarer

Skrevet av Sverre den 08.01.2010

Fordreid statistikk og vås om sykelønn

Adressas faste gjesteskribent Johan O. Jensen blander seg inn i sykelønnsdebatten – med begge beina i salaten. Han kunne ikke komme med sitt planlagte angrep, etter som Stein Erik Hagen kom han i forkjøpet – en mann man ikke vil hoppe etter. Så han prøver tilsynelatende å være nyansert i stedet, inntil han kommer med følgende våsete utsagn:

Sykelønnsordningen er først og fremst til for de syke, de som av tusen grunner ikke makter å gå på jobb. Det er innlysende. Men offentlig statistikk viser at 20 prosent av de som er sykemeldt, ikke har søkt annet arbeid. Halvparten av dem igjen sier at de heller aldri har tenkt å gjøre det. Snakker vi om fallende arbeidsmoral eller det man i gamle dager kalte “skoft”?

Jensen kan umulig ha tenkt skikkelig igjennom det han skriver. Som han sier – sykelønnsordningen er til for de som ikke makter å gå på jobb, de som er for syke. At 20 prosent av de som er for syke til å jobbe ikke søker ny jobb er da knappest en faretruende høy andel? Selvsagt er det mange av de syke som faktisk ikke er friske nok til å jobbe – ei heller i en annen jobb. Hvordan det kan brukes som et bevis på “skoft” blir for meg helt uforståelig.

(more…)

Norsk politikk 2 kommentarer

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det muliges kunst. Den skal være noe mer. Den politikk som er i pakt med fremtiden, må gå ut på å gjøre mulig i morgen det som er umulig i dag.”
‐ Carl Joachim Hambro
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 329 access attempts in the last 7 days.

Bad Behavior has blocked 329 access attempts in the last 7 days.