Skrevet av Sverre den 02.04.2009

Uniformert demonstrasjon

Norsk politikk 4 kommentarer

Selv om Lars Sponheim selvsagt snakker i ekstra store ord for å komme i media og at satskupp-ordbruken er veldig overdrevet, må jeg si meg enig i det grunnleggende i dagens medieutspill om at det er problematisk når politifolk i uniform demonstrerer foran Stortinget.

Jeg har forståelse for politimenns frustrasjoner, men politiuniformen er et helt spesielt uttrykk for statsmaktens monopol på tvang, og bør ikke misbrukes på denne måten. Det vitner om en dobbeltmoral fra Politiets fellesforbund når Arne Johannesen kan forsvare dette, men samtidig var  ekstremt beskyttende over uniformens nøytralitet da det ble antyded at Hijab kunne inkluderes som en del av den.

Politiuniformens nøytralitet må beskyttes, og den skal aldri brukes til politiske markeringer. Selv om vi vet at det norske politiet ikke har planer om å begå statskupp gir det likevel assosiasjoner til diktaturstater når vi ser uniformerte representanter for statsmakten marsjere av politiske årsaker.

Demonstrer gjerne som privatpersoner politimenn, men aldri i uniform!

Hva nå?
Kennetten

Er helt uenig med deg. Hijab-debatten blir dessuten et sidespor da denne handlet om religiøse symboler. Politikk var aldri et tema i vurderingen hos hverken POD eller Justis.

Bruken av uniform i marsjen var et utrykk for misnøye hos en yrkesgruppe. Det mest nærliggende blir da å vise dette gjennom å marsjere i nettopp denne. Kravet er dessuten et tillegg som kompensasjon for at man er mindre skjermet og beskyttet i yrkesutøvelsen, den konkrete risikoen en polititjenestemann/kvinne løper i tjenesten eks. væpnede oppdrag og som kompensasjon for en forskrift som i praksis gir arbeidsgiver mulighet for å drive rovdrift på arbeidstakerne. Dette er en sak som berører politietaten og bare den, ikke politikk generelt. Dersom en rolig og fredelig marsj gir deg assosiasjoner til diktaturstater fremstår du like paranoid som Sponheim.

Arbeidsmiljøloven ble brutt 50 000 ganger på 1 år!!! Dette får andre bedrifter bøter i millionklassen for. Hvorfor skal politikerne og politilederne tillate at slike lovbrudd skjer i politietaten? Det er i det beste fall pinlig! Dette er er et logistisk problem som de aller fleste må erkjenne at det må ryddes opp i. Snarest!

Skrevet den 02.04.09
sverrebm

Jeg er som sagt over hode ikke uenig i at politmenn bør ha muligheten til å demonstrere, og at noe burde gjøres med arbeidsforholdene deres. Det er det å demonstrere i uniform som er problemet, og her er politiet i en særstilling.

Staten har et monopol på lovlig bruk av fysisk makt utøvd gjennom to institusjoner – forsvaret og politiet. Disse opptrer uniformert i utøvelsen av sin tjeneste for å identifisere deres unike rolle i samfunnet. Når disse symbolene brukes i en politisk markering er det et misbruk.

Og dette er en politisk markering. En politisk markering jeg sympatiserer med, men en politisk markering like fullt. Selvsagt var politikk en del av behandlingen i Justisdepartementet – politikk er det de driver med.

Som jeg skriver er jeg ikke paranoid – jeg tror ikke politiet har planer om å kuppe staten, men bruk av uniformering i politisk sammenheng er et virkemiddel som hører diktaturstater og tvilsomme ideologier til. Sivil demonstrasjon er en sentral del av ytringsfriheten i et demokratisk land, uniformert demonstrasjon fra samfunnets makthavere er det ikke.

Visste du forresten at ingen andre heller har lov å bruke uniformer som politisk virkemiddel i Norge? Vi har en egen Lov om forbud mot å bære uniform.

Skrevet den 02.04.09
Eirik Uthus

Flott innlegg Sverre, jeg er heller ingen stor tilhenger av “uniformsmissbruk”. Men igjen så virker det som at folk flest ikke bryr seg så mye om det.

Det jeg synes var morsomt, var å lese loven om forbud mot å bære uniform. Jeg tilbrakte søndagen min på Gardemoen her i helgen og observerte en rekke voksne folk i speideruniformer. Bryter de da loven? Og jeg har selv ikledd meg “uniformelle” drakter, og garantert ting som her bryter med “…iøinefallende tegn som utpeker bæreren som tilhenger av en politisk organisasjon eller meningsretning.”
Ser at loven kom i 1937, hvor streng er de på brudd av denne loven idag?

Uansett, tilbake til saken, helt enig med deg at politiet skal være forsiktige med bruk av sin uniform til politiske ytringer. Bussjåfører og sykepleiere kan jeg på en måte godta, dog man rissikerer at hele yrkesgruppen blir knyttet opp mot budskapet. Det siste trenger jo heller ikke være heldig da f.eks. de bussjåførene som er LO-medlemmer går ut i streik, og de får ikke støtte av de som evt. er uorganisert eller organisert på andre måter. Streiken gjennomføres iført uniform, og jeg som “menigmann” vil da muligens anta at alle bussjåfører mener det samme, og vil da tro det om alle bussjåfører. Det er selvfølgelig ikke slik jeg opplever streiker, men det var bare en undring. Nå merker jeg at avsporingene er mange, og jeg slutter innlegget her.

Skrevet den 02.04.09
sverrebm

Loven ble sist revidert i 1981, så den er ikke eldre enn at den fortsatt er å regne som en aktiv lovbestemmelse. De den selvsagt er ment å skulle ta er kommunistiske og nazistiske/facistiske organisasjoner som NS i sin tid. Når det gjelder speidere, så legg merke til at også speiderledere har unntak.

Når det gjelder andre uniformerte så er jeg ikke i like stor grad redd for dem. Det er et ganske stort sprik mellom bussjåførenes og politiets direkte makt i samfunnet. Prinsipielt sett burde imidlertid selvsagt de også avstå fra å bruke uniform dersom de ikke representerer selskapet sitt mens de gjør det.

Skrevet den 02.04.09

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“If you tolerate this; then your children will be next.”
‐ Manic Street Preachers
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 4087 access attempts in the last 7 days.