Skrevet av Sverre den 17.07.2009

Hvorfor SV er bra for Arbeiderpartiet

Valg09 2 kommentarer

Bjørn Jarle Røberg-Larsen mener SV er den største trusselen mot en Arbeiderparti-dominert regjering, og har fått Dagbladet til å bite på agnet. Man skulle tro dette var en nyhet plantet av høyresiden i norsk politikk for å så splid rett før valget og får oppmerksomheten bort fra den totale mangelen på samarbeid på høyresiden. Han lykkes i det miste i å provosere SVere som Christer Gulbrandsen som går til motangrep med påstander om “arrogante arbeiderpartifolk”.

Selvsagt skal Røberg-Larsen stå fritt til å fronte sine meninger, selv om de skaper problemer for eget parti, men analysen hans synes å være grunnleggende feil. Arbeiderpartiet står vesentlig sterkere i oppslutning nå enn vi gjorde før vi gikk inn for et rødgrønt alternativ. Vi ser ut til å få en oppslutning rundt ti prosent høyere enn katastrofevalget i 2001. Et katastrofevalg som inntraff da Arbeiderpartiet, inspirert av Tony Blair og Anthony Giddens skulle prøve å bli “moderne” og mer markedsrettet, med andre ord mer lik Høyre. I en tid da de sosialdemokratiske partiene i de fleste landene rundt oss sliter virker det merkelig å mene at dette er et tegn på at velgerne straffer oss. (For tall på dette, se Christer Gulbrandsen)

SV fungerer som et utmerket korrektiv til de som fortsatt ikke har lært av historien og tror at det er en god idé å bevege seg bort fra å være et sosialdemokratisk parti. SV er også et miljøparti som står som en motvekt trykket fra industriinteressene for å prioritere økonomisk vekst og velstand over miljøet.

Med et stortingsflertall bak seg har også regjeringen en gjennomføringsevne mye sterkere enn når man stadig må kjempe for gjennomslag. Dette ser ut til å gi velgerne tillit til Arbeiderpartiet. Selv etter fire års “regjeringsslitasje” som rikssynserne ynder å kalle det, er det lite som tyder på at velgerne vil straffe oss. De ser at regjeringen får gjennomført mye god sosialdemokratisk politikk.

For høyrekrefter som ønsker å trekke Arbeiderpartiet i motsatt retning er det selvsagt ingen fordel at vi binder oss til et parti til venstre for oss. At organisasjonen Norsk Industri for eksempel mener dette overrasker meg ikke, og er ikke noe overbevisende argument for min del. Røberg-Larsen mener åpenbart at det er et godt argument i seg selv at denne arbeidsgiverorganisasjonen mener det. Jeg deler ikke hans oppfatning.

SV er bra for Arbeiderpartiet. Sammen i regjering får vi gjennomført mer sosialdemokratisk politikk, og SV er et nyttig korrektiv for å holde Arbeiderpartiet til å fortsatt være et sosialdemokratisk parti. En fortsatt rødgrønn regjering vil være bra både for Arbeiderpartiet og Norge!

Hva nå?
Odd Frantzen

Eg har stor sans for begrepet som Fredrik Mellem lanserte i Dagsavisen: “Den rødgrønne legeringen.”

Dei tre partia har smelta saman til noko nytt og unikt, som er større en summen av dei tre partia til saman.

SV har endå sterkare meningar om miljø- og klimapolitikk enn Ap har. Når ein bryner synspunkt og møtes på midten blir det bra! Det samme gjeld på fattigdoms- og fordelingspolitikk. SV har kanskje større krav enn Ap på dette området. Når ei set seg ned saman, bryner synspunkter og meiningar, kjem ein fram til noko som er betre enn utgangspunktet.

Så ja, me har absolutt bruk for SV i regjeringa. Dei bidrar til å gjere regjeringa sterkare, i ei tid med klimakrise og fattigdomskrise i verda.

Skrevet den 17.07.09
Mathias

Jeg er helt, helt enige med dere (bloggeier og Odd Frantzen).
Alle Arbeiderpartifolk som mener noen annet må være komplette idioter. Jeg tror Ap uten SV/Sp ville tapt mange stemmer, fordi de, som Odd Frantzen sier; “har smeltet sammen til noe unikt”. Mange velgere (inkl. meg selv tidligere) vipper mellom de rødgrønne, men velger Ap fordi de er “bindeleddet” mellom SV og Sp og partiet “i midten” (Btw, jeg valgte ikke Ap). Mange tenker nok at det er det samme om de stemmer SV, Ap eller Sp. Det tror jeg Ap tjener mye på.
Miljø-/klima-, distrikts-, EU-politikken (etc.) til SV og Sp gjør at Ap tjener velgere også på det de ikke mener.
Den rødgrønne regjeringen er gull verdt for Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og ikke minst Norge og det norske folk.

Skrevet den 15.08.09

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“It's chutzpah as the Yiddish define it: A child who kills his parents and then begs for lenience because he's a pitiable orphan.”
‐ Ezra Klein
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 385 access attempts in the last 7 days.