Skrevet av Sverre den 09.07.2015

Den viktigste dommen i år?

corruption

Oslo Tingrett har fattet det som kanskje er den viktigste dommen i år, når de har dømt ledelsen i Yara til solide fengselsstraffer for korrupsjon som har foregått lenger ned i systemet. For første gang dømmes konsernledelsen for korrupsjon de ikke selv var direkte involvert i, noe som for alvor stadfester den plikten ledelsen i et selskap har til å ikke snu seg vekk når de vet eller har mistanke om at slikt foregår i selskapet. Dette er et stort steg framover i kampen mot korrupsjon i norske selskaper. Problemet hittil har vært at alle vet at så lenge man ikke selv har hatt hånda på pengene så vil man ikke bli stilt personlig ansvarlig for slikt. Selskapet kan risikere en foretaksstraff, men det blir småpenger sammenlignet med den fortjenesten (med påfølgende bonuser til ledelsen) man kan ha. Når ledelsen nå er nødt til å leve med det at de kan havne bak lås og slå i lengre tid for å ta lett på dette, så er det plutselig noe de må ta mer alvorlig.  (more…)

Juss, Økonomi 0 kommentarer

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“Freedom of the press is guaranteed only to those who own one.”
‐ A.J. Liebling
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 2524 access attempts in the last 7 days.

Bad Behavior has blocked 2524 access attempts in the last 7 days.