Skrevet av Sverre den 15.07.2009

Datalagringsdirektivet og nett-inkvisisjonen

Blogging, nett og media, Norsk politikk 15 kommentarer

Datalagringsdirektivet opptar mange bloggere og vekker motstand fra SV til FrP. Etter et kjapt søk på datalagringsdirektivet på Valgprat. no finner jeg en hel horde med innlegg, men ikke et eneste som ser ut til å være positivt.

Jeg har selv vært mye i tvil om hva jeg skal mene om dette. Jeg har vært skeptisk, men hvor ille er det egentlig? Er det noe jeg prioriterer å engasjere meg i? At trafikkdata lagres er i seg selv ikke et stort problem så lenge jeg har tillit til at de ikke misbrukes. Men nå begynner den tilliten å bli tynslitt. Etter de statlige tilsynenes rolle i forbindelse med den private nett-inkvisisjonen begynner jeg nå å tvile på statens rolle til å ivareta personvernet vårt. Skepsisen har nådd selv en ikke-paranoid stats-positiv sosialdemokrat som meg selv som stort sett ikke har så store motforestillinger mot å dele informasjon på nett.

Når private aktører får lov til å ta seg til rette og ta over politiets ansvar og nettleverandørene attpåtil pålegges å utlevere det som hittil har vært fortrolige data er det grunn til bekymring. I en slik situasjon blir det ekstra ille hvis man også skal pålegges å lagre større mengder data over lengre tid. Der vi før hadde begrensninger av personvernhensyn skal man i følge datalagringsdirektivet nå pålegges å lagre. Kobler man disse to utviklingstrekkene sammen får man en skummel situasjon, selv for oss rimelig lovlydige borgere. Potensialet til misbruk blir for stort når det attpåtil skal på private hender.

Min tvil er borte. Jeg føyer meg til hylekoret av dem som krever et veto mot datalagringsdirektivet. I tillegg må vi få en skikkelig gjennomgang av hva som skal være lov og ikke på internett. Det Stortinget så konkluderer med at er et problem må vi deretter sette politiet i stand til å håndtere og ikke overlate til en privat inkvisisjon.

Taker også bloggen æLenn for tips om Georg Apenes personlige spalte om datalagringsdirektivet på datatilsynets nettsider. Et utdrag:

Da EØS-avtalen ble inngått, var det et pro-argument at dersom EU fant på å presentere direktiver som etter sitt innhold var aldeles uforenlige med norsk rettstradisjon osv., ja, så kunne Norge reservere seg. Det har vårt land hittil aldri gjort. Men hva kan man da tenke seg som mer uforenlig med vår rettskultur og våre rettighetstradisjoner enn å utnevne 250 norske teletrafikkoperatører til ulønnede lagerbetjenter for norsk politi?

– Men operatørene fører jo lister allerede, bli det sagt,. – Hva er så galt med å bruke dem til andre, aktverdige formål enn som grunnlag for å skrive ut telefonregninger? Med andre ord: Et kunderegister bør kunne konverteres til et politiregister. Det bør helse- og sosialvesenet for eksempel, merke seg før turen kommer til dem. Og veivesenet. Og tollvesenet. Og bankene. Og kredittopplysningsbyråene. Og….

Hva nå?

15 kommentarer - Legg igjen din kommentar →

Forumtroll

Jeg vil ikke fore konspirasjonsteoretikere, men du er inne på noe veldig viktig. Selv er jeg minst like glad i sosialdemokratiet vi har her i norge, og jeg vil overhodet ikke se at våre rettigheter og vern skal utvannes på noen som helst måte. Dessverre, ynd å si det, men dessverre holder våre nåværende folkevalgte på å passivt utvanne personvernet og sosialdemokratiets grunnprinsipp: likhet for alle.

Med datalagringsdirektivet vil vi oppleve en segregering av samfunnet – de som bruker nett, og de som er lovlydige. Nettbruk vil alltid sette deg i posisjon for ettergang (les: gjennomgang av lagrede data), da du _KAN_ ha gjort noe galt. Det som kritikerne glemmer å sette mye av fokuset på, er datalagringsdirektivets tilsidesetting av justisens grunnprinsipp nummer en; uskyldig til det motsatte blir bevist.

Sosialdemokrati og en juspraksis som nevnt ovenfor er uforenelig. Folk, eller luditter om du vil, som ikke bruker internett eller elektronisk datautveksling vil kunne beholde sin juridiske immunitet som uskyldige til det motsatte er bevist, mens alle som bruker nett er potensielle forbrytere som må bevise sin uskyld gjennom å måtte få sin datatrafikk analysert og gjennomgått for den minste mistanke. Sosialdemokratiets grunnprinsipp — likhet for alle — vil dermed være utvannet. Noen vil da være likere enn andre, da resulterende i en de facto The Animal Farm.

Godt å se flere av den virkelige grasrota (ikke frp-rota) rynke på nesa til dette. Om Jens og AP vil sloss mot datalagringsdirektivet, vil de nok sanke mange stemmer på dette.

Skrevet den 15.07.09
Bloggstafetten 1.dag: 53 deltagere! | Liberaleren

[…] til selve bloggstafetten) Kristian Dahlberg Hauge, gruppeleder FrP Trondhjem bystyre LarsTS Det politiske dyr […]

Skrevet den 15.07.09
78 deltar i bloggstafetten mot datalagringsdirektivet | Liberalist? Javisst!

[…] til selve bloggstafetten) Kristian Dahlberg Hauge, gruppeleder FrP Trondhjem bystyre LarsTS Det politiske dyr, Statskanalen (Ap) Lars Tangen, Norges største gayblogg Henrik Asheim, leder Unge Høyre The Peace […]

Skrevet den 16.07.09
Regjeringen må ta stilling nå-si nei til datalagringsdirektivet « Akkurat!

[…] til selve bloggstafetten) Kristian Dahlberg Hauge, gruppeleder FrP Trondhjem bystyre LarsTS Det politiske dyr, Statskanalen (Ap) Lars Tangen, Norges største gayblogg Henrik Asheim, leder Unge Høyre The Peace […]

Skrevet den 17.07.09
sverrebm

Forumtroll: Lagringen i seg selv vil ikke nødvendigvis føre til en slik overvåkning, men sett i sammenheng med den øvrige utviklingen på feltet, en rimelig slepphendt behandling fra det offentliges side, så er det grunn til bekymring.

Jeg mener ikke at det skal være fritt fram for å begå lovbrudd på nettet, men det må settes klare grenser for hva som skal etterforskes, hvorfor og på hvilke premisser. Det er også det offentlige som må ta ansvar for det. Så lenge dette ikke gjøres og det i praksis er fritt fram for private selskaper å ta seg til rette så er det uforsvarlig med denne typen datalagring.

Skrevet den 17.07.09
Bloggstafetten har nådd 100 deltagere! | Liberaleren

[…] Venstre, i Stavanger Aftenblad Kristian Dahlberg Hauge, gruppeleder FrP Trondhjem bystyre LarsTS Det politiske dyr, Statskanalen […]

Skrevet den 18.07.09
Bloggstafetten har nådd 100 deltagere! | Liberalist? Javisst!

[…] Venstre, i Stavanger Aftenblad Kristian Dahlberg Hauge, gruppeleder FrP Trondhjem bystyre LarsTS Det politiske dyr, Statskanalen […]

Skrevet den 18.07.09
Bloggstafett « KVINNEKONGER

[…] til selve bloggstafetten) Kristian Dahlberg Hauge, gruppeleder FrP Trondhjem bystyre LarsTS Det politiske dyr, Statskanalen (Ap) Lars Tangen, Norges største gayblogg Henrik Asheim, leder Unge Høyre The Peace […]

Skrevet den 19.07.09
sverrebm

Til alt dette bloggstafett-styret: Jeg hadde ikke engang lest oppfordringen til en bloggstafett. Jeg skriver om det som opptar meg…

Skrevet den 19.07.09
Bloggstafetten - deltagere til nå | Liberaleren

[…] Venstre, i Stavanger Aftenblad Kristian Dahlberg Hauge, gruppeleder FrP Trondhjem bystyre LarsTS Det politiske dyr, Statskanalen […]

Skrevet den 24.07.09
Bloggstafett « Beates rasteplass

[…] Venstre, i Stavanger Aftenblad Kristian Dahlberg Hauge, gruppeleder FrP Trondhjem bystyre LarsTS Det politiske dyr, Statskanalen […]

Skrevet den 28.07.09
Stafettens deltagere så langt | Liberaleren

[…] Venstre, i Stavanger Aftenblad Kristian Dahlberg Hauge, gruppeleder FrP Trondhjem bystyre LarsTS Det politiske dyr, Statskanalen […]

Skrevet den 28.07.09
Bloggstafetten har passert 125 deltagere | Liberalist? Javisst!

[…] Venstre, i Stavanger Aftenblad Kristian Dahlberg Hauge, gruppeleder FrP Trondhjem bystyre LarsTS Det politiske dyr, Statskanalen […]

Skrevet den 29.07.09
Bloggstafett |

[…] til selve bloggstafetten) Kristian Dahlberg Hauge, gruppeleder FrP Trondhjem bystyre LarsTS Det politiske dyr, Statskanalen (Ap) Lars Tangen, Norges største gayblogg Henrik Asheim, leder Unge Høyre The Peace […]

Skrevet den 29.07.10
New Sod

If you desire to improve your experience simply keep visiting this website and bee updated with the most up-to-date news
update posted here.

Skrevet den 15.10.17

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“We are here, not because we are law-breakers; we are here in our efforts to become law-makers”
‐ Emmeline Pankhurst
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 2524 access attempts in the last 7 days.