Skrevet av Sverre den 15.09.2009

Det er en god dag å være sosialdemokrat!

apledelsenSeiersrusen begynner å legge seg etter ei natt med feiring. Velgerne har talt. De har valgt å satse videre på fellesskapsløsninger heller enn markedsliberalistiske eksperimenter. I Trondheim fikk Arbeiderpartiet over 40 prosent, i min hjemkommune Verdal over 5o! Det er en god dag å være sosialdemokrat.

Jeg har observert litt av hvert i løpet av en lang valgnatt. En av tingene er hvor ekstremt dårlig NRK var på å forutsi valgresultatet, eller snarere hvor dårlig Synovate var på deres vegne. Selv NRKs egne folk antydet at valgdagsmålingen måtte være på jordet når man sammenlignet med de andres. Svein Tore Marthinsen har tallene.

Personlig skulle jeg ønsket meg et mye sterkere SV. Arbeiderpartiet trenger et SV som kan være vår dårlige samvittighet på blant annet miljø og innvandring. Heldigvis ser det i alle fall ut som om det blant de SVerne som kom inn er mange veldig flinke folk som forhåpentligvis kommer til å gjøre en god jobb med dette. Gratulerer til Snorre Valen, Audun Lysbakken og dere andre. (more…)

Valg09 0 kommentarer

Skrevet av Sverre den 10.08.2009

Vil Venstre velge regjeringsmakt med Jensen over prinsipper og Jens?

Tore O. Sandvik viser på bloggen sin eksempler på hvordan Venstre har løpt fra sine garantier og vært med på å sikre et Høyre + FrP-byråd i Oslo. Kan vi stole på Sponheims uttalelser denne gangen? Jeg håper selvsagt, men med de uttalelsene som kommer fra nestlederne Skei Grande og Elvestuen er det grunn til å tvile.

Venstres nettsider bedyrer førstekandidat i Sør-Trøndelag, Guri Melby at det er uaktuelt å støtte en FrP-regjering, men Adresseavisen gjengir i dag en diskusjon mellom de borgerlige listetoppene i fylket (s. 8-10 i papiravisa). Her åpner Melby for å diskutere en regjering med FrP dersom de er villige til å inngå kompromisser. Og FrPs nestleder Per Sandberg går langt i å si at de kan være villig til å gå med på klimamålene fra klimaforliket dersom Venstre er villig til å gi på andre områder.

Jeg har tidligere uttrykt vilje til å stole på Venstres motvilje mot FrP, men historien og uttalelsene til en god del sentrale SVere synes å tale imot. Det spørs om ikke ønsket om regjeringsmakt er viktigere enn prinsippene også denne gangen…

Valg09 0 kommentarer

Skrevet av Sverre den 26.04.2009

Den nye EU-debatten

sponheimeuStortingsperioden fredet i Soria Moria-erklæringen er nå på hell, og det er på ny lov å diskutere EU i Norge. Venstre, som balanserer på sperregrensa og grensa mellom å være et sentrums- eller høyreparti balanserer også på EU-grensa med det Tore Sandvik omtaler som et “rungende kanskje” som konklusjon på landsmøtet. Men det er et av flere innspill den siste tiden som har fått debatten på beina igjen.

Jeg har selv vært lykkelig over de siste årenes EU-fredning så jeg kunne la saken ligge litt før jeg måtte hente den fram og forme mitt nye standpunkt. Som 13-åring i 1994 var jeg sterk motstander uten nødvendigvis å ha et veldig sofistikert politisk grunnlag. Som student i statsvitenskap måtte jeg kaste mye av min opplæring fra EU-kampens skyttergraver på båten. Jeg lærte om visjonene bak EU – og dem var det mye vanskeligere å være en sterk motstander av.

Jeg er ikke lenger en motstander av EU som prosjekt – jeg mener EU er viktig for Europa. Det betyr ikke at det er riktig av Norge å bli et fullverdig medlem. For meg er blant annet det argumentet Bård Vegard Solhjell peker på, om at vi trenger flere uavhengige stemmer i verden viktig.

Inntil videre befinner jeg meg dermed i posisjonen positiv til EØS, negativ til norsk EU-medlemskap men ønsker EU som organisasjon lykke til på ferden. Jeg ser med spenning fram til å lese boka Et nytt nei, som kanskje kan hjelpe meg videre.

Internasjonal politikk, Norsk politikk 0 kommentarer

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“We are here, not because we are law-breakers; we are here in our efforts to become law-makers”
‐ Emmeline Pankhurst
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 385 access attempts in the last 7 days.

Bad Behavior has blocked 385 access attempts in the last 7 days.