Skrevet av Sverre den 27.07.2010

Utlendingsnemda og politisk skjønn

Norsk politikk 2 kommentarer

Kom over et interessant  innlegg av advokat Halvor Frihagen, tidligere publisert i Klassekampen om Utlendingsnemda (UNE) og deres utøvelse av skjønn i forbindelse med utvisning av den filippinske moren Laila Navrud. Frihagen skriver blant annet følgende:

UNE utøver det innvandringspolitiske skjønnet, uten noen form for politisk kontroll. UNEs nemndledere, som ikke er politikere, og ikke har lov til å ta politiske signaler, skal utøve et politisk skjønn. Det gjør de så dårlig at regjeringen må forandre forskriften fordi UNE vurderer forholdsmessigheten i en utvisningssak så dårlig at politikerne ikke kan leve med det.

Kan vi leve med byråkrater som utøver politisk skjønn uten noen form for kontroll? Eller bør UNE må inn under politisk instruksjon, på linje med UDI? Kan vi forandre forskriften hver gang UNE viser at de mangler evne til gode skjønnsmessige vurderinger?

Det synes helt klart at UNE i mange saker er elendig dårlige til å utvise skjønn, men betyr det at de herved skal underlegges politisk instruksjonsmyndighet? Jeg er ikke like sikker. Det vil gi muligheten til å ta affære i enkeltsaker der det har blitt fattet urimelige avgjørelser, men det blir også en fare for rettssikkerheten til innvanderer, for en slik instruksjonsmyndighet kan selvsagt brukes begge veier. En regjering kunne også komme til å bruke denne instruksjonsmyndigheten til å overprøve UNE for å få kastet ut folk som er politisk uønskede.

Det bør finnes en ankeinnstans som ikke er underlagt politisk instruksjon, men vi kan være enige i at UNE ikke fungerer godt nok i dag, det er Navrud-saken et tydelig eksempel på.

Hva nå?
Haakon

Kommer det under politisk styring kommer pressen med tårevåte saker og politikere har ikke bare lover og regler å passe på, men velgere.

Spesielt i valgtider vil man da se et press på politikerne for at de skal være “snille” eller “slemme”.

Politikere er feil å bruke her. Det er jo derfor UNE ble opprettet. For å frata vinglete og populistiske politikere denne jobben.

Skrevet den 27.07.10
boom beach android hack apk,download boom beach hack tool,boom beach gemmes gratuites,boom beach hack tool android,boom beach diamants illimités gratuits,free download boom beach hack tool,Boom Beach Hack ,boom beach ios hack file,hack boom beach avec

boom beach android hack apk,download boom beach hack tool,boom beach gemmes gratuites,boom beach hack tool android,boom beach diamants illimités gratuits,free download boom beach hack tool,Boom Beach Hack ,boom beach ios hack file,hack boom beach av…

Det politiske dyr » Utlendingsnemda og politisk skjønn

Skrevet den 12.04.16

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“We are here, not because we are law-breakers; we are here in our efforts to become law-makers”
‐ Emmeline Pankhurst
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 2524 access attempts in the last 7 days.