Skrevet av Sverre den 19.10.2011

Hvordan velges politiske utvalg – del 2 – Kandidater og kjønn

Forrige post inneholdt reglene for hvordan man fordeler mandatene ved valg til politiske utvalg, ved hjelp av D’Hondts metode. Men det er bare den første delen av hvordan utvalget settes sammen. Man trenger også regler for å finne ut hvem som blir valgt fra hver enkelt liste. Det er ikke bare å plukke riktig antall navn fra øverst på listen (dog i praksis nesten). Man må blant annet oppfylle kommunelovens regler om kjønnsbalanse, men det finnes smutthull… Her skal du få den lange og spissfindige forklaringen.

(more…)

Norsk politikk, statsvitenskap, Valg09 1 kommentar

Skrevet av Sverre den 09.09.2011

Din sjanse til å stemme mot intoleranse

På mandag er det kirkevalg. Du går kanskje ikke i kirka, men de fleste her i landet er innom fire ganger i løpet av livet, for dåp, konfirmasjon, giftemål og begravelse. For en stor gruppe blant oss har imidlertid ikke rett til dette, selv om Stortinget har gitt dem den juridiske retten. Det finnes fortsatt ingen liturgi for å vie homofile i kirka. Den Norske Kirke synes det er et “vanskelig spørsmål” og har valgt å utsette saken igjen og igjen. På mandag kan det bli valgt inn en mengde nye representanter som ikke ser på homofile som sine likeverdige.

Til valget til Nidaros Bispedømmeråd er det 19 kandidater, og skal velges 4. De valgte medlemmene også kommer til å møte på Kirkemøtet som bestemmer i denne saken. Av de 19 kandidatene er det 15 kandidater som enten sier blankt “nei” eller “dette er et vanskelig spørsmål…” fulgt av en bortforklaring på hvorfor det er greit å “vise omsorg” for homofile, men at de i bunn og grunn er annenrangs medlemmer av kriken.

Det er tre kandidater som sier klart ja:

  • Trude Holm
  • Hans Roger Selnes
  • Gunnar Winther

I tillegg er det én kandidat som sier ja, men ønsker at prestene skal ha mulighet til å reservere seg mot å gjennomføre det:

  • Ingrid Anna Teigen

Jeg kommer til å benytte sjansen til å stemme på de eneste 4 kandidatene som har et menneskesyn jeg kan stå inne for.

Du trenger ikke like kirken, du trenger bare å synes at homofile er likeverdige mennesker, og ikke ville gi makt til dem som mener det motsatte.

Du finner informasjon om valget i Nidaros på www.kirkevalget.no, og du stemmer i samme valglokale som du stemmer i kommunevalget. Du har til og med rett til å stemme selv om du ikke står i manntallet. Da må du bare levere en skriftlig begrunnelse på hvorfor du likevel bør få stemme.

Norsk politikk 1 kommentar

Skrevet av Sverre den 27.02.2011

Datalagringsdirektivet – også for private overvåkere

Debatten om datalagringsdirektivet ruller videre. Det nærmer seg siste runde, da representantene fra Høyre i vippeposisjon må bestemme seg. Fortsatt er det mye villedende prat, eventuelt manglende kunnskap, blant de som deltar.  Gisle Hanemyr korrigerer en viktig myte, evt. feilinformasjon: At det bare er politiet som kommer til å få tilgang på den tvangslagrede informasjonen:

I avsnitt 14.5.3 (side 119) slås det nemlig fast at ikke bare politiet, men også private aktører kan få tilgang «abonnements­opplysninger, herunder også elektronisk kommunikasjonsadresse» (dvs. IP-adresse). Dette begrunnes med at en slik hjemmel allerede eksisterer. Det som forties er at det i dag er pålegg fra Datatilsynet om at IP-adresser må slettes så snart som mulig, og senest etter 21 dager. Det som foreslås i proposisjonen er en plikt til å lagre de samme adressene i et helt år. Det er noe ganske annet.

(more…)

Blogging, nett og media, Norsk politikk 0 kommentarer

Skrevet av Sverre den 20.12.2010

Datalagringsdirektivet – en villedende debatt

Jeg blir skremt av debatten om Datalagringsdirektivet. Jeg blir skremt av å se hvor liten innsikt i grunnleggende prinsipper for den liberale rettsstaten våre fremste makthavere klarer å utvise, og hvordan de bøter på mangelfull forståelse med misforståtte bortforklaringer. Resultatet av dette blir at et viktig prinsipielt skille blir presentert som en pragmatisk justering av praksis. Resultatet kan bli at Stortinget, på feil premisser, tror de bare gjør et teknisk vedtak som skal gjøre oss tryggere, men i realiteten åpner for en revolusjonerende ny tankegang helt på tvers av det hele vår statsforfatning er bygget på.

Jurist Jon Wessel-Aas har en veldig god gjennomgang på Dagsavisens Nye Meninger-sider av den omskrivningen av virkeligheten som store deler av politiet og påtalemyndigheten, sammen med enkelte justispolitikere nå driver på med. Datatilsynet roper også tydelig varsko om det de mener er feilinformasjon og farlig bagatellisering. (more…)

Blogging, nett og media, Filosofi, Norsk politikk 5 kommentarer

Skrevet av Sverre den 17.08.2010

Er vi ikke verdens beste land?!?

Er vi ikke verdens beste land lenger? Vi er jo vant til å få vårt ego blåst opp over at FN hvert år kårer oss til det beste landet å bo i, men nå har Newsweek kommet med sin kåring over verdens beste land, og gjett hva? NRK har lagt merke til det: Vi er bare på 6. plass! Hvorfor?

Først: Ta det med ro. Vi er fortsatt det beste landet å bo i. På parameteren livskvalitet er vi best av alle. Basert på våre lave mordtall, vår rene natur, vår likestilling, våre jevne inntektsfordeling og lave arbeidsledighet knuser vi Finland ned i støvlene. Men likevel vinner finnene sammenlagt. Hvorfor?

Forklaringen finner vi når vi dykker ned bak rankingen, for eksempel med Newsweeks glimrende interaktive grafikk. Vi scorer best på livskvalitet, er blant de beste på politisk miljø, men blir grundig slått av finnene på utdanning og “økonomisk dynamisme”. Newsweeks ekspertpanel har tatt med disse indikatorene fordi de ikke bare ønsker å måle hvilke land som er best i dag, men i hvilke land du har størst sjanse til å ha det bra gjennom hele livet dersom du blir født i dag. Og der mener de altså at du ligger bedre an i Finland enn i Norge. De er rett og slett ikke overbevist om at Norge kommer til å fortsette å være best. (more…)

Norsk politikk, statsvitenskap, Utdanning 8 kommentarer

Skrevet av Sverre den 27.07.2010

Utlendingsnemda og politisk skjønn

Kom over et interessant  innlegg av advokat Halvor Frihagen, tidligere publisert i Klassekampen om Utlendingsnemda (UNE) og deres utøvelse av skjønn i forbindelse med utvisning av den filippinske moren Laila Navrud. Frihagen skriver blant annet følgende:

UNE utøver det innvandringspolitiske skjønnet, uten noen form for politisk kontroll. UNEs nemndledere, som ikke er politikere, og ikke har lov til å ta politiske signaler, skal utøve et politisk skjønn. Det gjør de så dårlig at regjeringen må forandre forskriften fordi UNE vurderer forholdsmessigheten i en utvisningssak så dårlig at politikerne ikke kan leve med det.

Kan vi leve med byråkrater som utøver politisk skjønn uten noen form for kontroll? Eller bør UNE må inn under politisk instruksjon, på linje med UDI? Kan vi forandre forskriften hver gang UNE viser at de mangler evne til gode skjønnsmessige vurderinger?

Det synes helt klart at UNE i mange saker er elendig dårlige til å utvise skjønn, men betyr det at de herved skal underlegges politisk instruksjonsmyndighet? Jeg er ikke like sikker. Det vil gi muligheten til å ta affære i enkeltsaker der det har blitt fattet urimelige avgjørelser, men det blir også en fare for rettssikkerheten til innvanderer, for en slik instruksjonsmyndighet kan selvsagt brukes begge veier. En regjering kunne også komme til å bruke denne instruksjonsmyndigheten til å overprøve UNE for å få kastet ut folk som er politisk uønskede.

(more…)

Norsk politikk 2 kommentarer

Skrevet av Sverre den 02.03.2010

Hev grensen for momsfri import!

Dagens grense for momsfri import på kr 200 er håpløst lav. Det er ikke momsen i seg selv som er problemet, men kostnadene ved å få betalt den. I dag er det ikke uvanlig at jeg betaler like mye i omkostninger for fortolling som jeg betaler  i moms for å få importert en eller annen småvare som er vanskelig å få kjøpt i Norge.

I går fikk jeg to pakker i posten. Den var bestilt fra et tilsynelatende norsk nettsted, Allposters.no, og inneholdt noen t-skjorter. Når jeg først var inne på den nettbutikken hadde jeg også slengt med en filmplakat i samme bestilling. Det var selvsagt ikke før jeg hadde betalt og bestilt jeg kunne se vilkårene som viste at denne pakken ville bli sendt fra utlandet og at de ikke kunne garantere at jeg ikke ville måtte betale toll. Moms for EU-området var imidlertid inkludert i prisen.

Selvsagt endte jeg opp med å måtte punge ut for moms. I seg selv helt greit. Problemet var selvsagt at butikken hadde splittet pakken opp i to sendinger. På den ene måtte jeg betale 106kr til posten for å få betale 350 kr i moms. For den andre måtte jeg betale enda 106 kroner til posten for å betale 57 kr i moms (!!).

(more…)

Forbrukeropplevelser, Skatt og finans 3 kommentarer

Skrevet av Sverre den 13.02.2010

Om mobbing, voldtekt og debatter som sporer av

Jeg har med interesse lest det Erlend Moen skriver om mobbing i skolen, og hans motstand mot blant annet Jesper Juuls forsøk på å legge skylden på offeret. Erlend sier mye fornuftig, også i dette tilfellet.  Noe av det han skriver:

Mobbing er aldri offerets skyld. Mobbing oppstår fordi noen ønsker å utnytte sårbarhet for å oppnå en belønning – oftest makt eller tilhørighet. Maktvakum skapt av mangel på god ledelse vil raskt fylles av de som ønsker en slik belønning. De tre faktorene som skal til for at mobbing oppstår er;

– En eller flere som ønsker/har behov for makt eller tilhørighet

– Sårbarhet

– Mangel på voksenkontroll/ledelse

Det er sårbarheten som er det viktige kjennetegnet ved ofre for mobbing – ikke de egenskapene som mobberne peker på. Disse fungerer som verktøy for å umenneskeliggjøre offeret. For å rettferdiggjøre overgrepene. En kan bli mobbet for alt mulig. Det vanlige er at mobbere bruker det som rammer hardest – det offeret ikke kan gjøre noe med; som useende, kropp, famile, evner eller ressurser.

Mobbing ligner på andre overgrep. Blant annet ved at det attribueres skyld til offeret. I Ålesund fikk vi nettopp et eksempel på hva voldtektsoffre blir utsatt for – beskjed om at jenter er dumme hvis de går alene. Altså – voldtekt er jenters egen skyld. I dagens Magasinet viser Jesper Juul hvorfor vi også må jobbe med å kunnskap om hva mobbing er og med holdningen til mobbeofre

Hovedinnholdet her burde være selvsagt.  Juuls uttalelser som i stor grad legger skylden for mobbing på offeret er å snu problemet på hodet. Offeret har aldri skylden. Punktum.
Likevel kommer Erlend inn på en interessant kobling i det siste avsnittet over, nemlig uttalelsene om at jenter må beskytte seg og ikke være naive når det gjelder voldtekt. Det er nemlig en stor forskjell på det å legge skylden på noen og det å oppfordre til å forebygge. Det er faktisk naivt å tro at man er helt trygg som kvinne alene sent på natten i feil strøk i mange norske byer i dag.
(more…)

Norsk politikk 0 kommentarer

Skrevet av Sverre den 29.01.2010

Bevare for å endre

“Endre for å bevare” er et godt gammelt konservativt slagord. Man skal endre i sakte fart for å bevare samfunnets struktur som oppleves som positiv. Jeg har i noen sammenhenger omtalt meg selv som en konservativ sosialdemokrat, et begrep som kanskje gir feil assosiasjoner. Jeg mener ikke at jeg befinner meg på Arbeiderpartiets høyreside, snarere tvert imot. Jeg er opptatt av å “bevare for å endre”.

Det norske samfunnet har kommet veldig langt. Kvinners likestilling økonomisk og sosialt har gradvis gått  riktig retning, velstanden er høy og bedre fordelt enn i de fleste land og den sosiale mobiliteten er høy. Gode velferdsordninger drevet fram av venstresida men gjort mulig av en bred allianse mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og det politiske flertallet i hele etterkrigstiden. Her har også det meste av høyresiden vært med, med varierende engasjement. Konservativ tankegang har integrert tanken om at det er bedre å skape et bredt samarbeid enn å risikere ustabilitet på bakgrunn av store sosiale forskjeller. Den høye arbeidskraftproduktiviteten har også vært med på å skape gode konkurransefortrinn.

Dagens høyreside (også den markedsliberalistiske tenkningen som noen ganger får herske Arbeiderpartiets høyreside) er etter min mening ikke en troverdig konservativ bevegelse som vil reformere med forsiktige skritt. Dagens norske høyreside er opptatt av tidvis radikale nyliberale eksperimenter som setter de fremskritt det norske samfunnet har gjort på spill.

(more…)

Ideologi, Velferd 6 kommentarer

Skrevet av Sverre den 26.01.2010

Karrierepolitikere og kommunikasjonsbransjen

Sist var det blant andre mine partikamerater fra Nord-Trøndelag Bjarne Håkon Hanssen og Ketil Lindseth som fikk ungjeld unngjelde. Denne gangen har NRK tatt for seg en lang liste politikere som har hoppet fra politikken til kommunikasjonsbransjen der de får betaling for å hjelpe folk å få politisk innflytelse. Kan det skape habilitetskonflikter? Ja, såklart. Kan vi klandre dem for det? Egentlig ikke.

En rekke av de politikerne som gjør dette (dog ikke alle) er politikere som stort sett ikke har drevet med annet enn politikk. Kanskje har de klart å karre til seg en del studiepoeng fra et universitet, men det meste av sin yrkeserfaring har de gjerne først fra politiske ungdomsorganisasjoner, deretter fra parti, storting og regjering. Hva er så deres kompetanse? Jo, først og fremst innsikt i politiske beslutningsprosesser, påvirkningsmuligheter og nettverk. Dette er det de kan og det som gjør dem ettertraktet som arbeidstakere. Uten en annen karriere å falle til bake på så er det helt naturlig at de trekker til denne bransjen når  de legger politikken på hylla.

(more…)

Norsk politikk 0 kommentarer

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“In democracy it's your vote that counts; In feudalism it's your count that votes.”
‐ Mogens Jallberg
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 385 access attempts in the last 7 days.

Bad Behavior has blocked 385 access attempts in the last 7 days.