Skrevet av Sverre den 29.09.2009

Kirkedemokrati til strykkarakter

NidarosdomenI år skulle være året for det store demokratiske gjennombruddet i Den norske kirke. De av oss som ønsket at de folkevalgte fortsatt skulle ha makt over kirken tapte, men det skulle erstattes med et folkestyre innad i kirken. Kirken skulle bevise at den ikke ville bli ødelagt av et konservativt mørkemannsvelde slik mange av oss frykter. Jeg er ikke overbevist.

I Nidaros bispedømme fikk vi et konservativt bispedømmeråd som er opptatt av at kirken skal vurdere folks seksuelle legning før vi kan velsigne deres kjærlighet og gi den formelle rammer. 3 av 4 leke (dvs. lekfolk – ikke kirkelig ansatte, valgt av de “vanlige” medlemmene av statskirken) medlemmer av bispedømmerådet har tatt et klart standpunkt mot at kirken skal la homofile få gifte seg. Tidligere ordfører i Trondheim, Anne Katrine Slundgård er det hederlige unntaket. (more…)

Norsk politikk 2 kommentarer

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“Jeg er ikke overrasket over at representanten Foss er overrasket. Det ville overrasket meg om han ikke var overrasket, slik som saken her er lagt an.”
‐ Jonas Gahr Støre Stortingets spørretime, 18.3.2009
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 4103 access attempts in the last 7 days.

Bad Behavior has blocked 4103 access attempts in the last 7 days.