Skrevet av Sverre den 23.03.2009

SVs landsmøte om fildeling

Her er et utdrag av SVs vedtatte politikk om fildeling fra landsmøtet:

mp3SV mener musikkbransjens strategi i kampen mot ulovlig fildeling har vært feilslått. Ulovlig fildeling er uakseptabelt fordi det undergraver kunstnernes rettigheter til sitt eget åndsverk. Men den digitale revolusjonen kan ikke stanses i rettssalen, slik som i USA der plateselskaper har dratt tenåringer for retten og krevd millionbeløp i erstatning. Den ulovlige fildelingen har tvert imot økt, og viser et prekært behov for varige løsninger.

Fildelingsdebatten har så langt vært preget av en lite konstruktiv skyttergravskrig. SV mener det er på tide å diskutere hvordan vi kan bruke en demokratisk og framtidsrettet teknologi på en måte som samtidig sikrer kunstnernes rettigheter og inntektsgrunnlag. Vi vil finne fram til varige økonomiske kompensasjonsordninger for produksjon.

Hvis det er mulig å oppnå noe slikt, og Norge kan bli et foregangsland på dette området hadde det vært helt fantastisk. Jeg ser mange skjær i sjøen, men håper det faktisk gjøres et ærlig forsøk på å få det til. Men før det kan være mulig vil det kreve en stor mentalitetsendring hos dagens artister og plateselskaper.

Norsk politikk 0 kommentarer

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“All it takes for evil to prevail is for good men to do nothing.”
‐ Edmund Burke
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 328 access attempts in the last 7 days.

Bad Behavior has blocked 328 access attempts in the last 7 days.