Skrevet av Sverre den 09.06.2009

…og bra er det

Lokalpolitikere generelt er veldig fornøyde med lokalpressen. I følge en undersøkelse referert av journalisten.no sier over 83 prosent av ordførerne i Norge at de har et godt forhold til lokalpressen. 94 prosent mener den er viktig for lokalsamfunnet. Det er et godt skussmål å få med seg for alle landets lokalavisredaktører.

Mange av ordførerne (med omtrent 50% oppslutning, som er veldig bra) gir også uttrykk for at de mener konfliktfokuset til lokalpressen er for høyt. Noe annet skulle bare mangle. Pressen skal være litt ubehagelig for makthaverne. Jeg mener det ville være et tegn på svak politisk journalistikk dersom ikke landets ordførere var i det minste litt forarget over lokalavisa si fra tid til annen.

Det høres ut som det står bra til.

Undersøkelsen er utført av det for meg ukjente firmaet Revio, som heller ikke synes å ha noen oppegående nettside. Ut fra opplysningene i artikkelen virker det dog som rimelig pålitelige data.

Blogging, nett og media 0 kommentarer

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“We are here, not because we are law-breakers; we are here in our efforts to become law-makers”
‐ Emmeline Pankhurst
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 2585 access attempts in the last 7 days.

Bad Behavior has blocked 2585 access attempts in the last 7 days.