Skrevet av Sverre den 13.02.2010

Om mobbing, voldtekt og debatter som sporer av

Jeg har med interesse lest det Erlend Moen skriver om mobbing i skolen, og hans motstand mot blant annet Jesper Juuls forsøk på å legge skylden på offeret. Erlend sier mye fornuftig, også i dette tilfellet.  Noe av det han skriver:

Mobbing er aldri offerets skyld. Mobbing oppstår fordi noen ønsker å utnytte sårbarhet for å oppnå en belønning – oftest makt eller tilhørighet. Maktvakum skapt av mangel på god ledelse vil raskt fylles av de som ønsker en slik belønning. De tre faktorene som skal til for at mobbing oppstår er;

– En eller flere som ønsker/har behov for makt eller tilhørighet

– Sårbarhet

– Mangel på voksenkontroll/ledelse

Det er sårbarheten som er det viktige kjennetegnet ved ofre for mobbing – ikke de egenskapene som mobberne peker på. Disse fungerer som verktøy for å umenneskeliggjøre offeret. For å rettferdiggjøre overgrepene. En kan bli mobbet for alt mulig. Det vanlige er at mobbere bruker det som rammer hardest – det offeret ikke kan gjøre noe med; som useende, kropp, famile, evner eller ressurser.

Mobbing ligner på andre overgrep. Blant annet ved at det attribueres skyld til offeret. I Ålesund fikk vi nettopp et eksempel på hva voldtektsoffre blir utsatt for – beskjed om at jenter er dumme hvis de går alene. Altså – voldtekt er jenters egen skyld. I dagens Magasinet viser Jesper Juul hvorfor vi også må jobbe med å kunnskap om hva mobbing er og med holdningen til mobbeofre

Hovedinnholdet her burde være selvsagt.  Juuls uttalelser som i stor grad legger skylden for mobbing på offeret er å snu problemet på hodet. Offeret har aldri skylden. Punktum.
Likevel kommer Erlend inn på en interessant kobling i det siste avsnittet over, nemlig uttalelsene om at jenter må beskytte seg og ikke være naive når det gjelder voldtekt. Det er nemlig en stor forskjell på det å legge skylden på noen og det å oppfordre til å forebygge. Det er faktisk naivt å tro at man er helt trygg som kvinne alene sent på natten i feil strøk i mange norske byer i dag.
(more…)

Norsk politikk 0 kommentarer

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“It's chutzpah as the Yiddish define it: A child who kills his parents and then begs for lenience because he's a pitiable orphan.”
‐ Ezra Klein
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 329 access attempts in the last 7 days.

Bad Behavior has blocked 329 access attempts in the last 7 days.