Skrevet av Sverre den 10.11.2009

Forhåpentligvis slutt på boikott-farse

Midtøsten, Utdanning 0 kommentarer

På torsdag skrives forhåpentligvis siste kapittel i farsen rundt akademiker-oppropet om boikott av Israel ved NTNU. Det er et dårlig forslag og et forslag som ikke er støttet av rektor og som tidligere styremedlem ved NTNU tør jeg påstå at det virker rimelig usannsynlig at et flertall av styrets medlemmer skulle gått inn for noe slikt. Nylig avått prorektor Astrid Lægreid framstår med en ganske naiv holdning til problemstillingen i Universtietsavisa i dag.

Statsråd Tora Aasland påpeker helt riktig at det ville være et brudd på den akademiske friheten. I tillegg er det som Moshe Zuckermann påpeker å angripe Israel på helt feil sted. Akademisk boikott kunne vært forsvart dersom det var tilfelle at det ble begått grove overgrep mot den akademiske friheten i landet, og akademia ikke sto fritt til å kritisere styresmaktene. Slik er det ikke, som Moshe Zuckermann er et godt eksempel på. Det at han kommer til Trondheim for å snakke, og viser at det også finnes kritiske røster i Israel er antageligvis også med på å styrke forståelsen for landet heller enn å koke opp noen antisemittisk storm som enkelte “Israel-venner” synes å tro. Som intern kritiker av Israels politikk er også han mot boikott.

Selvsagt er en generell undertrykkelse av Palestinerne en trussel mot den akademiske friheten deres, men mangelen på rent drikkevann og strøm på Gaza-stripen eller frykten for å bli drept av høyreekstreme Israelere er vesentlig større problemer. Å stenge Israel inne bak en intelektuell segregeringsmur vil ikke sørge for å styrke moderate og liberale krefter.

Når styret ved NTNU stemmer dette forslaget ned på torsdag kan vi forhåpentligvis heller fortsette en konstruktiv diskusjon rundt problemene i Midtøsten, jobbe for å styrke de moderate stemmene i Israel og hjelpe det Israelske folket å se at de ikke kan fortsette en passiv støtte til de overgrepene som gjøres i deres navn.

Oppdatering: Få også med deg innlegg om saken på bloggen Polar Coordinate.

Hva nå?

Kommentarfeltet er stengt.

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“Politikk er kunsten å skaffe penger fra de rike og stemmer fra de fattige under påskudd av å beskytte begge mot hverandre.”
‐ Cedric Adams
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 385 access attempts in the last 7 days.