Skrevet av Sverre den 29.01.2010

Bevare for å endre

Ideologi, Velferd 6 kommentarer

“Endre for å bevare” er et godt gammelt konservativt slagord. Man skal endre i sakte fart for å bevare samfunnets struktur som oppleves som positiv. Jeg har i noen sammenhenger omtalt meg selv som en konservativ sosialdemokrat, et begrep som kanskje gir feil assosiasjoner. Jeg mener ikke at jeg befinner meg på Arbeiderpartiets høyreside, snarere tvert imot. Jeg er opptatt av å “bevare for å endre”.

Det norske samfunnet har kommet veldig langt. Kvinners likestilling økonomisk og sosialt har gradvis gått  riktig retning, velstanden er høy og bedre fordelt enn i de fleste land og den sosiale mobiliteten er høy. Gode velferdsordninger drevet fram av venstresida men gjort mulig av en bred allianse mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og det politiske flertallet i hele etterkrigstiden. Her har også det meste av høyresiden vært med, med varierende engasjement. Konservativ tankegang har integrert tanken om at det er bedre å skape et bredt samarbeid enn å risikere ustabilitet på bakgrunn av store sosiale forskjeller. Den høye arbeidskraftproduktiviteten har også vært med på å skape gode konkurransefortrinn.

Dagens høyreside (også den markedsliberalistiske tenkningen som noen ganger får herske Arbeiderpartiets høyreside) er etter min mening ikke en troverdig konservativ bevegelse som vil reformere med forsiktige skritt. Dagens norske høyreside er opptatt av tidvis radikale nyliberale eksperimenter som setter de fremskritt det norske samfunnet har gjort på spill.

Nå er det en av velferdsstatens grunnpillarer, sykelønna som er under angrep. Dette tiltaket har vært med på å skape de positive effektene over. Den reduserer risikoen med å være i arbeid, og legger til rette for at grupper som av ulike grunner har hatt historisk høyere sykefravær enn andre. Dette gjelder kvinner, funksjonshemmede, eldre og andre hvis høye yrkesdeltakelse regnes som en av velferdsstatens seire. Å skulle gjøre vesentlige inngrep i dette nå er etter min mening et ganske radikalt eksperiment, på lik linje med storstilt privatisering  av fellesløsninger og innføring av New Public Management-prinsipper i offentlig sektor.

Jeg vil bevare de gode velferdsordningene vi har, eller i det minste være forsiktig med å svekke dem. Dette fordi de har vært og fortsatt er med på å endre samfunnet vårt gradvis i riktig retning. Jeg har en konservativ holdning til velferdsstaten.

Hva nå?

I samme kategori:

    Ingen andre innlegg i kategorien.
Haakon

Jeg tror det er greit å sjekke litt fakta før man angriper noen.
Erna Solberg var aktiv på tv i går og presiserte flere ganger at hun er FOR at man skal beholde 100% sykelønn.

Men – hun sa at man må få igang virkemidler som får sykefraværet ned. Om man har forsøkt alle virkemidler så må kutt i sykelønn være det siste som forsøkes.

Jeg tror kanskje du skal være litt forsiktig med å kritisere det.

Skrevet den 29.01.10
sverrebm

Nå kritiserer jeg ikke Erna Solberg direkte, men det er mange nok eksempler på uttalelser fra folk på høyresiden i norsk politikk som faktisk ivrer for å svekke sykelønnsordningen. Noen vil kutte i utbetalingene, noen vil svekke den på andre måter.

Skrevet den 29.01.10
Haakon

Kan det tenkes at noen velferdsgoder noen gang kan gå for langt og bli for gode ?

Skrevet den 29.01.10
sverrebm

Er det tenkelig? Ja, såklart.
Er det tilfelle med sykelønnsordninga? Det virker ikke slik.

Vi må selvsagt være villige til å diskutere og analysere den, men så langt har jeg ikke blitt overbevist om at den har gått over styr.

Skrevet den 29.01.10
Haakon

Jeg er ikke sikker på hva som skal til for å overbevise.
Det som er helt klart er at vi har store problemer med sykefravær i Norge.

Jeg ville helst sett at det kommer fokus på de som gjør folk friske i dette landet, jeg. Sykehusene. Og også tilbudene fra NAV.

Så du debatten på NRK fra Litteraturhuset i går? Jeg kjenner meg godt igjen i at sykehus driver veldig feil. Leger og sykepleiere får oppgaver de ikke har utdanning for å gjøre og som ikke er pasientrelatert. Rett og slett sløse resurser.
Jeg tror grunnen er at sykehusene drives etter politiske mål, ikke helse.
Som f.eks. da Jens overtok : Vi skal skaffe 20.000 flere sykepleiere sa han. Og han innfridde. Men, for å finansiere dette måtte andre vekk som f.eks. sekretærer.
Da måtte sykepleierene også gjøre papirarbeid og arkivering. Bortkasting av vel utdannede mennesker – men politikerne hadde sine ord i behold.

Leger også driver med masse de ikke skal gjøre.
Det var ei fra privat sykehus der og fortalte hvordan de drev for at folk som har utdannelse skal gjøre det de kan – ikke møte noen andre mål enn akkurat det.
Her har sykehusene og staten masse å lære og gjøre.

Videre er det bedre å sende en pasient til et privat sykehus enn å betale den samme utgiften i trygd mens man venter på operasjon.
Dette er faktisk noe NAV burde ha en finger med i spillet på da det er de som betaler trygda.
F.eks. ei venninnne av meg hadde muskelbetennelse i armen. Legen måtte ha en CT før behandling kunne starte og det var 7 ukers ventetid på CT. Hun ble sykemeldt da hun jobbet i butikk og ikke fikk lov til å løfte.
Hun sjekket med Volvat og de sa : Kom om 3 dager, det koster 7000kr.

Om NAV kunne kjøpe denne tjenesten ville de slippe å betale ca 35.000 i trygd, og spart 28.000 kr ved å bruke 7.000. Og jenta ville vært fortere i arbeid.

Man må slutte å tenke politikk og tenke løsning!

Så – når alt dette er prøvd. Og om syketallene ikke går ned – da får man svar på om det er sykelønnen som er for god.
Minner om at OECD nå sier at sykelønnen er for god i Norge. Men, vi kan ta noen runder med forandringer før vi tar den diskusjonen.

Skrevet den 29.01.10
sverrebm

Er det helt klart at vi har store problemer med sykefravær i Norge?
– Det er utopisk å kombinere høy yrkesdeltakelse og lavt sykefravær. Når mer utsatte grupper også får sin plass i arbeidslivet stiger sykefraværet. Tar vi dette i betraktning ligger vi ikke høyere enn sammenlignbare land. De største driverne i sykefravær er kvinner som blir gravide mens de er i arbeidslivet og kvinner over 60 år. At disse er i arbeidslivet heller enn utenfor gir et stort positivt bidrag til verdiskapingen.
– På tross av høy yrkesdeltakelse er sykefraværet lavere enn det var på starten av 2000-tallet og da sykelønna ble innført.
– Som andel av fastlands-BNP er også sykelønnsutbetalingene lavere enn på starten av 2000-tallet.

Skrevet den 30.01.10

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“If voting changed anything, they'd make it illegal.”
‐ Emma Goldman
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 2520 access attempts in the last 7 days.