Skrevet av Sverre den 27.07.2010

Utlendingsnemda og politisk skjønn

Kom over et interessant  innlegg av advokat Halvor Frihagen, tidligere publisert i Klassekampen om Utlendingsnemda (UNE) og deres utøvelse av skjønn i forbindelse med utvisning av den filippinske moren Laila Navrud. Frihagen skriver blant annet følgende:

UNE utøver det innvandringspolitiske skjønnet, uten noen form for politisk kontroll. UNEs nemndledere, som ikke er politikere, og ikke har lov til å ta politiske signaler, skal utøve et politisk skjønn. Det gjør de så dårlig at regjeringen må forandre forskriften fordi UNE vurderer forholdsmessigheten i en utvisningssak så dårlig at politikerne ikke kan leve med det.

Kan vi leve med byråkrater som utøver politisk skjønn uten noen form for kontroll? Eller bør UNE må inn under politisk instruksjon, på linje med UDI? Kan vi forandre forskriften hver gang UNE viser at de mangler evne til gode skjønnsmessige vurderinger?

Det synes helt klart at UNE i mange saker er elendig dårlige til å utvise skjønn, men betyr det at de herved skal underlegges politisk instruksjonsmyndighet? Jeg er ikke like sikker. Det vil gi muligheten til å ta affære i enkeltsaker der det har blitt fattet urimelige avgjørelser, men det blir også en fare for rettssikkerheten til innvanderer, for en slik instruksjonsmyndighet kan selvsagt brukes begge veier. En regjering kunne også komme til å bruke denne instruksjonsmyndigheten til å overprøve UNE for å få kastet ut folk som er politisk uønskede.

(more…)

Norsk politikk 2 kommentarer

Skrevet av Sverre den 02.03.2010

Hev grensen for momsfri import!

Dagens grense for momsfri import på kr 200 er håpløst lav. Det er ikke momsen i seg selv som er problemet, men kostnadene ved å få betalt den. I dag er det ikke uvanlig at jeg betaler like mye i omkostninger for fortolling som jeg betaler  i moms for å få importert en eller annen småvare som er vanskelig å få kjøpt i Norge.

I går fikk jeg to pakker i posten. Den var bestilt fra et tilsynelatende norsk nettsted, Allposters.no, og inneholdt noen t-skjorter. Når jeg først var inne på den nettbutikken hadde jeg også slengt med en filmplakat i samme bestilling. Det var selvsagt ikke før jeg hadde betalt og bestilt jeg kunne se vilkårene som viste at denne pakken ville bli sendt fra utlandet og at de ikke kunne garantere at jeg ikke ville måtte betale toll. Moms for EU-området var imidlertid inkludert i prisen.

Selvsagt endte jeg opp med å måtte punge ut for moms. I seg selv helt greit. Problemet var selvsagt at butikken hadde splittet pakken opp i to sendinger. På den ene måtte jeg betale 106kr til posten for å få betale 350 kr i moms. For den andre måtte jeg betale enda 106 kroner til posten for å betale 57 kr i moms (!!).

(more…)

Forbrukeropplevelser, Skatt og finans 3 kommentarer

Skrevet av Sverre den 19.02.2010

Ukens bilde 10/06 – Is på Nidelva

Det har så langt vært en kald vinter i Trondheim. Ukens bilde for uke 6 viser litt av dette, med isen som samlet seg på Nidelva og solas spill på denne mellom pillarene på Elgeseter Bru.

(more…)

Ukens bilde 0 kommentarer

Skrevet av Sverre den 17.02.2010

Ukens bilde 10/04 og 10/05 – karrieredager på campus

Hmph. Denne posten ble drept av hackere en gang. Vel, her har dere ukens bilder for uke 4 og 5 en gang til.

Begge bildene denne gangen er fra næringslivsdager på campus på Gløshaugen.

Det første bildet er IAESTEs næringslivsdager, som ble promotert med en stor luftballong bak Hovedbygget, rett utenfor vinduet til kontoret mitt.

(more…)

Ukens bilde 0 kommentarer

Skrevet av Sverre den 17.02.2010

Fordømte hackere!

Noen hacket min webhotell-leverandør, og diverse ting gikk tapt. Noe har blitt gjenopprettet og noe må jeg prøve å gjenskape som best jeg kan. Frustrerende!

Om bloggen 2 kommentarer

Skrevet av Sverre den 13.02.2010

Om mobbing, voldtekt og debatter som sporer av

Jeg har med interesse lest det Erlend Moen skriver om mobbing i skolen, og hans motstand mot blant annet Jesper Juuls forsøk på å legge skylden på offeret. Erlend sier mye fornuftig, også i dette tilfellet.  Noe av det han skriver:

Mobbing er aldri offerets skyld. Mobbing oppstår fordi noen ønsker å utnytte sårbarhet for å oppnå en belønning – oftest makt eller tilhørighet. Maktvakum skapt av mangel på god ledelse vil raskt fylles av de som ønsker en slik belønning. De tre faktorene som skal til for at mobbing oppstår er;

– En eller flere som ønsker/har behov for makt eller tilhørighet

– Sårbarhet

– Mangel på voksenkontroll/ledelse

Det er sårbarheten som er det viktige kjennetegnet ved ofre for mobbing – ikke de egenskapene som mobberne peker på. Disse fungerer som verktøy for å umenneskeliggjøre offeret. For å rettferdiggjøre overgrepene. En kan bli mobbet for alt mulig. Det vanlige er at mobbere bruker det som rammer hardest – det offeret ikke kan gjøre noe med; som useende, kropp, famile, evner eller ressurser.

Mobbing ligner på andre overgrep. Blant annet ved at det attribueres skyld til offeret. I Ålesund fikk vi nettopp et eksempel på hva voldtektsoffre blir utsatt for – beskjed om at jenter er dumme hvis de går alene. Altså – voldtekt er jenters egen skyld. I dagens Magasinet viser Jesper Juul hvorfor vi også må jobbe med å kunnskap om hva mobbing er og med holdningen til mobbeofre

Hovedinnholdet her burde være selvsagt.  Juuls uttalelser som i stor grad legger skylden for mobbing på offeret er å snu problemet på hodet. Offeret har aldri skylden. Punktum.
Likevel kommer Erlend inn på en interessant kobling i det siste avsnittet over, nemlig uttalelsene om at jenter må beskytte seg og ikke være naive når det gjelder voldtekt. Det er nemlig en stor forskjell på det å legge skylden på noen og det å oppfordre til å forebygge. Det er faktisk naivt å tro at man er helt trygg som kvinne alene sent på natten i feil strøk i mange norske byer i dag.
(more…)

Norsk politikk 0 kommentarer

Skrevet av Sverre den 29.01.2010

Bevare for å endre

“Endre for å bevare” er et godt gammelt konservativt slagord. Man skal endre i sakte fart for å bevare samfunnets struktur som oppleves som positiv. Jeg har i noen sammenhenger omtalt meg selv som en konservativ sosialdemokrat, et begrep som kanskje gir feil assosiasjoner. Jeg mener ikke at jeg befinner meg på Arbeiderpartiets høyreside, snarere tvert imot. Jeg er opptatt av å “bevare for å endre”.

Det norske samfunnet har kommet veldig langt. Kvinners likestilling økonomisk og sosialt har gradvis gått  riktig retning, velstanden er høy og bedre fordelt enn i de fleste land og den sosiale mobiliteten er høy. Gode velferdsordninger drevet fram av venstresida men gjort mulig av en bred allianse mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og det politiske flertallet i hele etterkrigstiden. Her har også det meste av høyresiden vært med, med varierende engasjement. Konservativ tankegang har integrert tanken om at det er bedre å skape et bredt samarbeid enn å risikere ustabilitet på bakgrunn av store sosiale forskjeller. Den høye arbeidskraftproduktiviteten har også vært med på å skape gode konkurransefortrinn.

Dagens høyreside (også den markedsliberalistiske tenkningen som noen ganger får herske Arbeiderpartiets høyreside) er etter min mening ikke en troverdig konservativ bevegelse som vil reformere med forsiktige skritt. Dagens norske høyreside er opptatt av tidvis radikale nyliberale eksperimenter som setter de fremskritt det norske samfunnet har gjort på spill.

(more…)

Ideologi, Velferd 6 kommentarer

Skrevet av Sverre den 27.01.2010

Fortvilt – Ukens bilde 10/03

Et fortvilt steinansikt kikker ut over Marinen fra veggen på Nidarosdomen

Ukens bilde ble denne gangen tatt på en liten rundtur rundt Nidarosdomen på vei fra byen til kontoret på Gløshaugen. Et fortvilt steinansikt ser ut over Marinen og Nidelva fra sørveggen på Nidarosdomen. Dette ekstremt følelsesfulle uttrykket fascinerte meg virkelig.

Det er alltid nye detaljer å finne på den eneste skikkelige katedralen vi har i Norge.

Ukens bilde 0 kommentarer

Skrevet av Sverre den 26.01.2010

Karrierepolitikere og kommunikasjonsbransjen

Sist var det blant andre mine partikamerater fra Nord-Trøndelag Bjarne Håkon Hanssen og Ketil Lindseth som fikk ungjeld unngjelde. Denne gangen har NRK tatt for seg en lang liste politikere som har hoppet fra politikken til kommunikasjonsbransjen der de får betaling for å hjelpe folk å få politisk innflytelse. Kan det skape habilitetskonflikter? Ja, såklart. Kan vi klandre dem for det? Egentlig ikke.

En rekke av de politikerne som gjør dette (dog ikke alle) er politikere som stort sett ikke har drevet med annet enn politikk. Kanskje har de klart å karre til seg en del studiepoeng fra et universitet, men det meste av sin yrkeserfaring har de gjerne først fra politiske ungdomsorganisasjoner, deretter fra parti, storting og regjering. Hva er så deres kompetanse? Jo, først og fremst innsikt i politiske beslutningsprosesser, påvirkningsmuligheter og nettverk. Dette er det de kan og det som gjør dem ettertraktet som arbeidstakere. Uten en annen karriere å falle til bake på så er det helt naturlig at de trekker til denne bransjen når  de legger politikken på hylla.

(more…)

Norsk politikk 0 kommentarer

Skrevet av Sverre den 19.01.2010

Adressa og det rødgrønne samarbeidet i Trondheim

Den “partinøytrale” Adresseavisen, sammen med blåblogger Svein Tore Marthinsen, jobber hardt nå for å bygge opp under forestillingen om at det rødgrønne samarbeidet i Trondheim er i ferd med å slå sprekker. I dagens Adressa er både lederen og en kommentar av Siri Wahl-Olsen viet dette formålet i tillegg til at man prøver så godt man kan å få Arbeiderpartiets leder Rune Olsø til å si at Arbeiderpartiet like gjerne vil samarbeide med Venstre og KrF.

Høyreavisa Adressa prøver nok å jobbe for at det rødgrønne samarbeidet i Trondheim skal lide samme skjebne som det rødgrønne fylkessamarbeidet i Nord-Trøndelag som havarerte da det ble kjent at Senterpartiet hadde forhandlet med andre bak ryggen på sine samarbeidspartnere fra Ap og SV.

(more…)

Norsk politikk, Trondheim 0 kommentarer

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“In democracy it's your vote that counts; In feudalism it's your count that votes.”
‐ Mogens Jallberg
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 2582 access attempts in the last 7 days.

Bad Behavior has blocked 2582 access attempts in the last 7 days.