Skrevet av Sverre den 26.01.2010

Karrierepolitikere og kommunikasjonsbransjen

Sist var det blant andre mine partikamerater fra Nord-Trøndelag Bjarne Håkon Hanssen og Ketil Lindseth som fikk ungjeld unngjelde. Denne gangen har NRK tatt for seg en lang liste politikere som har hoppet fra politikken til kommunikasjonsbransjen der de får betaling for å hjelpe folk å få politisk innflytelse. Kan det skape habilitetskonflikter? Ja, såklart. Kan vi klandre dem for det? Egentlig ikke.

En rekke av de politikerne som gjør dette (dog ikke alle) er politikere som stort sett ikke har drevet med annet enn politikk. Kanskje har de klart å karre til seg en del studiepoeng fra et universitet, men det meste av sin yrkeserfaring har de gjerne først fra politiske ungdomsorganisasjoner, deretter fra parti, storting og regjering. Hva er så deres kompetanse? Jo, først og fremst innsikt i politiske beslutningsprosesser, påvirkningsmuligheter og nettverk. Dette er det de kan og det som gjør dem ettertraktet som arbeidstakere. Uten en annen karriere å falle til bake på så er det helt naturlig at de trekker til denne bransjen når  de legger politikken på hylla.

(more…)

Norsk politikk 0 kommentarer

Skrevet av Sverre den 19.06.2009

Den neste store reformen er her!

Da var endelig sommerens store hendelse her, lanseringa av Samhandlingsreformen. Mye har vi fått vite fra før, men nå kommer alle detaljene. Og dette er en dag da jeg kan være stolt over å være medlem av Det Norske Arbeiderparti. Dette er en reform som virkelig tar folks velferd på alvor og setter innbyggerne i fokus heller enn systemet. Dette er en reform jeg har tro på.

Det kommer endelig en større overføring av ansvar til kommunene. Første punkt i å ta innbyggerne mer på alvor må være at mer av beslutningene flyttes nærmere innbyggerne selv. Dette åpner også for at helsevesenet i større grad en før også kan se på folk som innbyggere og velge å gjøre en innsats før de havner i kategorien pasienter. Alle får rett til å ha en koordinator som enhetlig kontaktpunkt for de helsetjenestene man får. Ved at 20% av de stadig eskalerende utgiftene til helseforetakene skal overføres til kommunene får vi også tettet et viktig hull i organiseringa. Nå blir det faktisk lønnsomt for norske kommuner å satse på tiltak som gjør det unødvednig å sende folk på sykehus. Dette kan både bedre lokalstyret og livskvaliteten for mange som slipper å bli sendt vekk fra lokalsamfunnet for å få behandling. Dette styrkes ytterligere ved at en mindre andel av sykehusenes spesialisthelsetjenester blir finansiert ut fra antall behandlinger. Det betyr mindre insentiv til å ta inn folk til unødige behandlinger.

Les, se og hør mer om reformen på Helse og Omsorgsdepartementets nettsider. Bjarne Håkon Hanssen  svarer på spørsmål på bloggen sin fra kl 1530 sammen med statssekretær Ketil Lindseth. Aftenposten oppsummerer også reformen.

Norsk politikk 0 kommentarer

Skrevet av Sverre den 02.04.2009

Høyres sykehusstrategi

Anders Horn i Klassekampen (kun på papir s.4, eventuelt hos Atekst for de av oss som har tilgang) skriver i dag at Høyre har startet valgkampen med å gå etter det de mener er et svakt punkt hos Arbeiderpartiet, nemlig private løsninger i det offentlige helsevesenet. Hvis det er et slag mellom offentlige og private sykehus som skal dominere valgkampen så er jeg tilbøyelig til å si: Bring it on! Her bekymrer jeg meg ikke over at Arbeiderpartiets utvalgte menn og kvinner kan holde stand.

Klassekampen beskriver angrepet slik:

Høyre har bestemt seg for at helse og sykehussektoren skal på dagsordenen i valgkampen, og gårsdagens spørretime var ikke noe unntak fra stormløpet.

Det startet med Høyres ulovlige TV-reklame. Den handlet om helsesektoren, der Høyre mener å kunne pirke den rødgrønne regjeringen der det kiler aller mest, nemlig på P-ordet.

Høyres ikke spesielt dårlige poeng er nemlig at antallet private helseforsikringer, og antallet personer som kjøper seg forbi helsekøene, øker. Dermed fører lange helsekøer i seg selv til privatisering. Og det er altså Høyre imot. Derfor vil de – tata! – at staten skal ta i bruk private sykehus for å løse helsekøene.

Og det var dette som var Høyres angrepspunkt mot helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i spørretimen i går også.

(more…)

Norsk politikk 0 kommentarer

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“If you tolerate this; then your children will be next.”
‐ Manic Street Preachers
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 2489 access attempts in the last 7 days.

Bad Behavior has blocked 2489 access attempts in the last 7 days.