Skrevet av Sverre den 19.06.2009

Den neste store reformen er her!

Norsk politikk 0 kommentarer

Da var endelig sommerens store hendelse her, lanseringa av Samhandlingsreformen. Mye har vi fått vite fra før, men nå kommer alle detaljene. Og dette er en dag da jeg kan være stolt over å være medlem av Det Norske Arbeiderparti. Dette er en reform som virkelig tar folks velferd på alvor og setter innbyggerne i fokus heller enn systemet. Dette er en reform jeg har tro på.

Det kommer endelig en større overføring av ansvar til kommunene. Første punkt i å ta innbyggerne mer på alvor må være at mer av beslutningene flyttes nærmere innbyggerne selv. Dette åpner også for at helsevesenet i større grad en før også kan se på folk som innbyggere og velge å gjøre en innsats før de havner i kategorien pasienter. Alle får rett til å ha en koordinator som enhetlig kontaktpunkt for de helsetjenestene man får. Ved at 20% av de stadig eskalerende utgiftene til helseforetakene skal overføres til kommunene får vi også tettet et viktig hull i organiseringa. Nå blir det faktisk lønnsomt for norske kommuner å satse på tiltak som gjør det unødvednig å sende folk på sykehus. Dette kan både bedre lokalstyret og livskvaliteten for mange som slipper å bli sendt vekk fra lokalsamfunnet for å få behandling. Dette styrkes ytterligere ved at en mindre andel av sykehusenes spesialisthelsetjenester blir finansiert ut fra antall behandlinger. Det betyr mindre insentiv til å ta inn folk til unødige behandlinger.

Les, se og hør mer om reformen på Helse og Omsorgsdepartementets nettsider. Bjarne Håkon Hanssen  svarer på spørsmål på bloggen sin fra kl 1530 sammen med statssekretær Ketil Lindseth. Aftenposten oppsummerer også reformen.

Hva nå?

Kommentarfeltet er stengt.

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“Politikk er kunsten å skaffe penger fra de rike og stemmer fra de fattige under påskudd av å beskytte begge mot hverandre.”
‐ Cedric Adams
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 329 access attempts in the last 7 days.