Skrevet av Sverre den 20.09.2009

Hva blir det til med forskningen?

Jeg er uenig med forskningsrådsdirektør Arvid Hallén som synes forskning og høyere utdanning fikk nok oppmerksomhet i valgkampen. Forskning og høyere utdanning skaper ikke nødvendig engasjement.Jeg sitter igjen med inntrykket av at ingen utenfor sektoren bryr seg. Valgomatene er kanskje ikke godt for så mye, men det er betegnende for fokuset i valgkampen at de var blottet for spørsmål om høyere utdanning og forskning.

I forige stortingsperiode hadde vi det beryktede “hvileskjæret”, som heldigvis ble rettet opp mot slutten av perioden.  NTNU-rektor Torbjørn Digernes spår ikke om framtida, men han håper den nye regjeringserklæringa vil ha nye ambisjoner. Etter fadesen Djupedal er det ingen av universitetsrektorene som vil snakke stygt om Tora Aasland. Heller ikke jeg. Aasland er en statsråd som forstår sektoren hun skal være leder for.

Alle synes å være enige i at forskning og høyere utdanning er noe vi trenger for å ha noe å leve av i framtida. Likevel synes det ikke som det nødvendige engasjementet til en satsning som monner finnes noe sted. Vi trenger mer enn ambisjoner og visjoner. Vi trenger  en satsning på forskning og høyere utdanning, som betyr at vi trenger noen som kan vekke begeistring og engasjement rundt visjonene. Det virker ikke som vi har noen slike i dag…

Utdanning, Valg09 1 kommentar

Skrevet av Sverre den 19.06.2009

Aasland åpner universitetene for verden

Kunnskapsdepartementet har nå kunngjort oppnevninger av nye styrer for sju universiteter og vitenskapelige høgskoler i Norge. Disse styrevervene har i Norge vanligvis vært forbeholdt nordmenn. Denne navlebeskuende trenden har regjeringen nå brutt, gjennom å utnevne svensker og dansker i 6 av de 7 styrene. Dette er etter min mening en svært positiv utvikling, og med tanke på vårt nære språklige og kulturelle fellesskap burde det være ganske uproblematisk.

Som tidligere universitetsstyremedlem selv tror jeg våre universiteter har utrolig godt av å få inn flere som kan sette noen av våre viktigste samfunnsinstitusjoner inn i et litt større perspektiv. Kanskje er dette noe av det som skal til for å få litt mer fart på internasjonaliseringen av norsk høyere utdanning? Som Trondhjemmer og NTNU-er ønsker jeg med glede Karin Röding fra den svenske eliteinstitusjonen Karolinska Institutet velkommen.

Norsk politikk, Utdanning 0 kommentarer

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“If voting changed anything, they'd make it illegal.”
‐ Emma Goldman
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 332 access attempts in the last 7 days.

Bad Behavior has blocked 332 access attempts in the last 7 days.