Skrevet av Sverre den 21.04.2009

Ytringsfriheten i fare i Norge?

Norsk politikk 2 kommentarer

Elisabeth Gulåker skriver på det vanligvis svært så reaksjonære nettstedet Document.no om at ytringsfriheten står i fare i Norge, med referanse til Muhammed-karrikatur-redaktør Flemming Rose. En vesentlig del av begrunnelsen er at Arbeiderpartiet var med på å foreslå en ny blasfemiparagraf som skulle forby hatefulle ytringer mot religioner. Rose mener visst dette er dypt problematisk og et skritt i retning av en totalitær stat.

Ærlig talt! Har Rose og Gulåker faktisk fått med seg at forslaget ikke ble vedtatt? Det ble fremmet, gjenstand for svært aktiv utøvelse av ytringsfriheten i alle lag av befolkningen og deretter stoppet. Ideen om et vern av religioner ble fremmet, og gjennom omfattende offentlig debatt kom man fram til at det var en dårlig idé. Dette er så langt fra en totalitær stat som noe kan komme. Forskjellen på en totalitær stat og et demokrati er ikke at demokratier ikke har dårlige ideer, men at totalitære regimer nekter offentligheten å protestere mot dem, eller i alle fall ikke hører på den. Og i denne saken protesterte offentligheten og staten hørte på den.

Jeg kan ikke se annet enn at vi har en svært levende ytringsfrihet i Norge og et demokrati som stort sett fungerer.

Hva nå?
Mask

Vel…er ikke helt enig i det du skriver. Det var et lovforslag som regjeringen prøvde å presse igjennom. Først da de så folkets reaksjon på dette, så snudde de. De var veeeldig ivrige i å få dette forslaget igjennom. Vi kan takke document.no for at de var årvåkne nok til å se dette og rope på en reaskjon (samt at de satte igang en underskriftliste). Samme dag som dette forslaget ble trukket, så fremmet regjeringen igjen et nytt forslag (hijab-forslaget), men det er en annen diskusjon. Kan vel også nevnes at blasfemiforslaget ble fremmet den siste fredagen før jul…i en bisetning. Og ingen journalister reagerte før bloggere overtok scenen.

Dessuten MÅ ytringer mot en eller flere religioner være tillatt. Hva er det som gjør at en religion skal være “hellig” all den tid det er (heldigvis) lov å kritisere politiske partier. Hvorfor skal religioner kunne stå uimotsagte, all den tid de prøver å prese sine teser på folket.

Folket…til kamp!

Skrevet den 21.04.09
sverrebm

Vi er ikke uenige om at forslaget var dårlig, jeg er helt enig i at det må være lov å diskutere religion.

Du går imidlertid glipp av hovedpoenget med innlegget mitt. Vi har ytringsfrihet og demokrati. Det er lov å ytre protest mot dårlige forslag, og når denne protesten ble ytret innså regjeringen at det ikke var en god ide å gå videre med forslaget. Det Arbeiderpartiet og SV trodde var et akseptabelt kompromiss viste seg å være uaktseptabelt. Demokratiet virket og forslaget ble forkastet.

Å påstå at denne saken viser at vi beveger oss mot en totalitær stat er absurd. Den beviser det motsatt: at det er rom for debatt og protest og at staten responderer på dem.

Skrevet den 21.04.09

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“Politikk er kunsten å skaffe penger fra de rike og stemmer fra de fattige under påskudd av å beskytte begge mot hverandre.”
‐ Cedric Adams
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 2524 access attempts in the last 7 days.