Skrevet av Sverre den 24.07.2009

Skatte-vås fra NHO

Norsk politikk, Valg09 2 kommentarer

NHO er en solidaritetsorganiasjon som vil ta vare på de svake i samfunnet. De stakkarene som drives på flukt fra sitt eget land av et umenneskelig skattepress. Slike som Stein Erik Hagen. På stortingsvalgbloggen til NHO når Baard Meidell Johansen nye høyder i slike offer-framstillinger. Ikke bare er tankegangen absurd – argumentasjonen er direkte villedende.

Hans argument er som følger:

Hagen betalte 10 millioner i skatt i 2007. Som privatperson. I tillegg kommer overskuddsskatt i bedrifter han eier.  Anta at hans 20 milliarder er i et selskap med 4 milliarder i overskudd i 2007 – ikke urimelig i et godt år. Det blir faktisk over 1 milliard i skatt på Hagens 20 milliarder.

La meg bruke hans logikk med meg selv som eksempel:

Jeg er student med jobb på si. Hadde drøyt 120 000 i inntekt i fjor og betalte drøyt 20 000 i skatt av dette. Jeg har litt penger i arvede aksjer og et studielån som vokser seg stadig større. I tillegg har jeg arvet et hus sammen med mine søsken. Som annen fast eiendom er den skattbare verdien mye mindre enn den reelle. Jeg regner med Hagen også nyter godt av dette, men for argumentets skyld skal jeg heller legge inn den reelle verdien. Da kommer jeg fortsatt ut med mindre enn 100 000 i pluss.

Etter NHOs logikk: Av min formue på 100 000 betaler jeg 20 000 i skatt! Shock and horror! Hele 4 ganger så høy andel som Hagen!

Selvsagt er dette bare vås. Hagen skatter ikke 1 millard av sin formue på 20 milliarder. Hagen betaler skatt av overskuddet i sine selskaper. En mye mindre andel enn det vanlige lønnstakere betaler i skatt av sine lønnsinntekter. Selvsagt svir det for oss andre om han stikker til utlandet for å slippe å betale sin andel til fellesskapet. En milliard i året er mye tapt i velferd. Men skal vi la han presse oss for penger bare fordi han vil være mindre solidarisk enn alle andre? Heldigvis forhandler ikke Kristin med utpressere.

Hva nå?
Baard Meidell Johannesen

Takk for henvisning til bloggen min på nho.no. Poenget mitt var ikke å diskutere nivået på formuesskatten, men at Hagen betaler mer i skatt en det som fremkom i debatten. 1 milliard kroner er ganske mye. For øvrig er jo formue akkumulert inntekt, som er tidligere inntektsskattet. Når det gjelder utpressing, er hovedpoenget at Norge må ha et ønns- og skatteregime som ikke skrenmmere kapital og kompetanse vekk. Hagens flukt er et varsko. Det er ikek et spørsmål om “rettferdighet” – et svært tøyelig begrep. Mvh Baard MJ

Skrevet den 24.07.09
sverrebm

Det jeg først og fremst angriper er retorikken du bruker gjennom å framstille det som at hans helt ordinære skatt på kapitalavkastning er en eller annen ekstraordinær beskatning av han som rikmann når han i realiteten betaler en mindre andel av sin årsinntekt enn de fleste arbeidstakere.

For deg er det kanskje ikke et rettferdighetsspørsmål, for meg er det akkurat det dette er.

NHO og høyresiden forøvrig prøver stadig å sette kapitaleiere i en offer-rolle. Jeg anerkjenner at disse gir et veldig viktig bidrag til å opprettholde velferdsstaten gjennom sin næringsvirksomhet i tillegg til den skatten de betaler. Det er jo nettopp derfor de skatter en vesentlig mindre andel av sine inntekter.

Gang på gang ser vi denne utpressingstaktikken. Vi ser også at det stort sett er tomme ord. De massive utflaggingene og den store døden av norsk industri som det stadig mases om viser seg å ikke være noe annet enn et forsøk fra rike mennesker på å presse staten til å ta penger fra finansieringen av velferdsstaten så de personlig kan få beholde dem.

Om noe er det et tegn på store hull i de økonomiske teoriene høyresiden bekjenner seg til at disse utflyttingene ikke forekommer i større grad enn de gjør. Kan det være at også kapitaleiere innerst inne setter pris på det samfunnet vi har og ønsker å være en del av det, de foretrekker bare at andre skal betale for det?

Skrevet den 24.07.09

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“Det nytter ikke å ha penger på bok, dersom Golfstrømmen endrer retning.”
‐ Thorbjørn Berntsen
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 2524 access attempts in the last 7 days.