Skrevet av Sverre den 12.10.2009

Riktig tildeling av fredsprisen

Internasjonal politikk, USA 3 kommentarer

Høyresiden verden over er skrekkelig misfornøyde med valget av Barack Obama og er villige til å rakke ned på en hvilken som helst ære han tildeles. Den ytterste venstresiden er misfornøyd med alt amerikansk og er villige til å rakke ned på enhver amerikaner som får fredsprisen, i alle fall hvis han er president.

Som jeg skrev på min engelske blogg på fredag mener jeg at Barack Obama er en verdig mottaker av fredsprisen. Jeg har vært i tvil om det kanskje har vært litt tidlig å gi ham prisen, men blir mer og mer overbevist om at Thorbjørn Jagland og resten av Nobel-komiteen gjorde det riktige. Barack Obama har faktisk overbevist den amerikanske befolkningen om å stemme på ham og hans utenrikspolitikk. Han har tatt initiativet til en rekke nye prosesser, deriblant stenging av Guantanamo, forbud mot tortur, vraking av rakettskjoldplanene og arbeid for atomvåpennedrustning.

Å gi ham prisen kan er en viktig oppmuntring og anerkjennelse til å fortsette dette arbeidet. Jeg er enig med Tore Sandvik i at det er surpompfakter vi ser fra skaren av kritikere som fortsetter å sutre. Fortsatt i tvil? Denne videoen med Rachel Maddow kan kanskje få deg på andre tanker?

Hva nå?
Bjørn Stærk

Utenfor Norge har skepsisen til dette gått på tvers av alle politiske skillelinjer. Det beste folk har å si er vel “tja .. det kan jo hende han gjør seg fortjent til det en gang”.

Selv synes jeg dette er en idiotisk avgjørelse. Ikke fordi Obama tilhører “venstresiden” – han står nok godt til høyre for det meste som er akseptabelt i Norge – og ikke fordi jeg synes han har gjort noe fryktelig dumt. Kun fordi det er meningsløst og tonedøvt, og vitner om uvitenhet om den amerikanske politikken man blander seg inn i. Dermed skiller dette seg klart ut fra tidligere fredspriser til amerikanske politikere. Fredsprisen til Al Gore provoserte mange, men det var ingen tvil om at den uttrykte et klart standpunkt. Det gjør ikke denne. Den er bare merkelig.

Skrevet den 12.10.09
sverrebm

Jeg mener at å gi fredsprisen til Al Gore var mye mer tvilsomt enn å gi den til Obama. Det var vesentlig mer på siden av den opprinnelige intensjonen med prisen, og jeg vil påstå at Gore har gjort vesentlig mindre for klimaet enn det Obama allerede har gjort for å skape et bedre diplomatisk klima for fredelige løsninger.

Jeg tror ikke komiteen er uvitende om amerikansk politikk, men det er ikke først og fremst amerikansk, men internasjonal politikk de blander seg inn i. Det de gjør er å gi internasjonal anerkjennelse til den innsats Obama gjør internasjonalt for å skape fred. Å gi sin tilslutning til gode initiativ i kampen for avspenning, atomnedrustning og mulitlaterale samarbeid. Svært i tråd med Alfred Nobels intensjoner.

Hvem gjør for tiden mer for et fredelig internasjonalt klima enn Barack Obama?

Skrevet den 12.10.09
Bjørn Stærk

“Jeg mener at å gi fredsprisen til Al Gore var mye mer tvilsomt enn å gi den til Obama.”

Tvilsomt var det nok, men det var også lett å forstå tanken bak: Al Gore hadde gitt mye oppmerksomhet til klimadebatten, og man valgte da å utvide ideen om fredsarbeid til å også inkludere beslektete ideelle saker.

Det var kontroversielt, og muligens totalt feil, men det var ikke tonedøvt og absurd.

“Hvem gjør for tiden mer for et fredelig internasjonalt klima enn Barack Obama?”

Hvordan, ved å bare ha fortsatt de to krigene han overtok fra Bush, uten å ha startet noen nye? Spørsmålet er uansett beside the point. Du kan argumentere rent teoretisk for at Obama er i ferd med å bidra på en positiv måte, men det er fremdeles absurd å gi en slik pris _nå_. Nobelkomiteen – og tydeligvis noen nordmenn – tror dette er en hyllest, men det er det ikke, det er en punchline.

Skrevet den 12.10.09

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“Audi partem alteram. [Hør den andre siden]”
‐ Augustin av Hippo
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 2524 access attempts in the last 7 days.