Skrevet av Sverre den 02.11.2009

Godt om datalagringsdirektivet

Blogging, nett og media, Norsk politikk 0 kommentarer

Men signalene fra regjeringen synes å gå i retning av et ja til Datalagringsdirektivet har det kommet to interessante blogginllegg om temaet. Vox Populi skriver om “føleri og prinsipper” og hvordan barneporno brukes som et følelsesladet argument for et direktiv som er ment å skulle motvirke helt andre problemer:

Datalagringsdirektivet ble ikke innført for å bekjempe barneporno. Direktivet ble innført fordi man pga terrorasksjonene i Madrid og London, trengte et enhetlig regelverk for kommunikasjonsdata. For å bekjempe terrorisme og alvorlig organisert kriminalitet. Eller “serious crime” som direktivet omtaler. Et begrep som vi ikke har i norsk rettspleie.

Vampus har skrevet brev til sine partifeller fra Høyre på Stortinget. Hun oppsummerer mye av den viktigste argumentasjonen rundt direktivet, for eksempel:

– Erfaringen viser at i de fleste tilfeller spør ikke myndighetene om trafikkdata som er eldre enn tre måneder
– EU-kommisjonen sier at de ikke vet om direktivet har fungert etter hensikten, og kan ikke vise til noen saker der alvorlig kriminalitet/terror har blitt avslørt. Politiet i noen av medlemslandene mener dog at direktivet har vært ”nyttig”.
– Manglende harmonisering gjør at det både hersker tvil og uenighet om hvordan og hvilke myndigheter som skal få tilgang til hva slags data
– Manglende retningslinjer og prosedyrer for å dekke kostnadene hos operatørene for oppbevaring av data – de mener kostnadene skal dekkes av staten, alternativet er å legge til kostnadene på regningen til kundene
– Datalagringsdirektivet kom som et svar på USAs Patriot Act, men med Obama og finanskrisen er fokus flyttet fra terrorbekjempelse til dialog/diplomati + få økonomien ut av krisen.
– Dernest er man ikke enige om definisjonen av “alvorlig kriminalitet”, og det finnes sterke krefter – med platebransjen og filmindustrien i spissen – som ønsker å bruke arkivet til å identifisere 17-åringer som laster ned en låt fra yndlingsbandet sitt ulovlig. Er det moralsk riktig å bruke et omfattende overvåkingsapparat mot alle innbyggerne for å få til dette?

Jeg håper i det lengste at mine partifeller i Arbeiderpartiet skal ta til vettet og sørge for at dette ikke innføres i Norge. Alternativt håper jeg Høyre hører på Vampus og andre og stopper direktivet i Stortinget.

Hva nå?

Kommentarfeltet er stengt.

Abonner på denne bloggen:

Abonner via RSS-feed
Hva er RSS?

..eller, abonner via epost:
“Politikk er kunsten å skaffe penger fra de rike og stemmer fra de fattige under påskudd av å beskytte begge mot hverandre.”
‐ Cedric Adams
© Det politiske dyr | Theme: Politikkdyr, basert på BloggdesignsTWO av Bloggdesigns.no

Bad Behavior has blocked 2524 access attempts in the last 7 days.